Nordmøringer og Romsdalskonferansen

Sammen blir vi sterkere - Roar Harsvik, reiselivssjef Nordmøre og Romsdal

"Jeg vil bruke Romsdalskonferansen til å hente inspirasjon, for nettverksbygging og for å tale reiselivets sak. Reiseliv er en fremtidsnæring som kan gi store ringvirkninger for hele nordvestlandet. For å få til det må vi bevisstgjøre i forhold til hvor betydningsfull en vellykket reiselivsutvikling kan være, og være tilstede der beslutningstakerne møtes. Temaet for konferanser er dessuten lagarbeid og samarbeid, noe vi er svært opptatt av. Vi har gjennom sammenslåing til ett destinasjonsselskap for Nordmøre og Romsdal i praksis vist at vi blir sterkere sammen, og tror at konferansen kan gi oss inspirasjon til fortsettelsen."