På tvers av fjorden

Han trives bedre i flatt terreng enn i høye fjell! Og lengre ned fra de høye fjell, er det vel nesten ikke mulig å komme for Tor Kristoffersen i Fjord1, i jobben som driftsansvarlig for all fergeaktivitet i regionen.

Navn
Tor Kristoffersen

Alder
48

Bedrift
Fjord1 AS

Kan du beskrive/ forklare stillingen din uten å bruke stilingstittel? Vær kreativ!
Min oppgave er å motivere egne ansatte til å yte våre kunder et best mulig fergetilbud innenfor de rammene det offentlige ønsker. Sørge at for at næringsliv kan fungere på tvers av fjorder og at privatpersoner kan benytte seg av tilbud på andre sida av fjorden. 

Hva er din stilling, og hvor lenge har du hatt den?
Det siste året har jeg ledet en av tre regioner i Fjord1, og er resultat og driftsansvarlig for all fergeaktivitet i denne regionen.

Hva er din bedrift spesielt god på?
I tett dialog med brukere, lokalsamfunn, og våre kontraktsparter og utvikle fergetilbudet til det beste for alle.

Hva ønsker dere at alle skal tenke når de hører bedriftens navn?
Et fergerederi som gir gode kundeopplevelser basert på fremtidsretta ,miljøvennlig teknologi

Hva gjør dere for å få dette til?
Ved å tørre å prøve, og tørre å feile, Både satsing på LNG, gasshybridløsninger, og biodisel er fremtidsretta løsninger og områder hvor Fjord1 ligger langt fremme.

Hva er det beste med å bo i Molderegionen?
Nærheten til det meste, og beste.!

Hvorfor er det riktig å si at Molderegionen er god på å skape resultater?
Fordi det er sant. Å ha tro på og lykkes er en grunnleggende forutsetning for suksess.

Hva mener du er de tre viktigste sakene for Molderegionen fremover?
Vi er en region som er avhengig av en velfungerende samferdsel, så den må styrkes. Sørge for en velfungerende bo og arbeidsmarked på tvers av, eller gjennom sammenslåtte kommuner. Bidra til å gravlegge fogderistriden i fylket.

Hva er din største fobi?
Jeg trives betydelige bedre i flatt terreng, enn på høye fjell!

Hva gleder du deg til?
Til å bli ferdig med ett oppussingsprosjekt på hytta, slik at den fantastiske naturen rundt oss kan nytes til det fulle...

Jeg utfordrer:
Arne Årsbog, Mesta