Presentasjoner fra Eiendomskonferansen 2015

120 personer deltok på konferansen som ble arrangert 5. november 2015, og de gir veldig gode tilbakemeldinger. "Eiendomskonferansen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass" og "meget bra program med god variasjon mellom fag og samfunn".  Se bilder og presentasjoner fra konferansen her.
Ole Helge Haugen

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant deltakerne i etterkant av konferansen. Vel 50 % av deltakerne har svart og deres hovedinntrykk av innholdet på konferansen, på en skala fra 1-10, der 10 er best, er i gjennomsnitt 8,3!  Tilsvarende score får spørsmålet i hvilken grad forventningene til konferansen ble innfridd.    Videre har vi fått  mange gode innspill til og tema mv til senere konferanser.

Tusen takk til alle som har deltatt og bidratt til årets konferanse!

Sett av 3. november 2016 til deltagelse på Eiendomskonferansen 2016!

Klikk her for å følge Molde Næringsforum på Facebook!


Presentasjoner fra årets konferanse:  

Grete-Kristoffersen_Bod__-Kommune_Vi-skaper-en-helt-ny-og-smartere-by.pdf    Trond-__sgard_FG-Eiendom_Verdiutvikling-i-n__ringseiendommer-i-distriktet.pdf    Sigmund-Aslesen_Veidekke_LEAN-Involverende-planlegging.pdf    Jan-Petter-Hammer___Probiz_Trender-for-fremtidens-bygg--hvordan-skape-verdier-lokalt.pdf    Ole-Helge-Haugen_M-og-R-Fylkeskommune_Byen-som-regional-motor.pdf    Leif-Rathe_Faveo_LEAN_Fra_A-til___.pdf    Eirik-Heggemsnes_Molde-Kommune_Orientering-fra-Molde-Kommune.pdf    Alf-Reistad_Lean-Forum-Nordvest_Betydningen-av-LEAN-i-en-byggeprosess.pdf    Aleksander-Aasen-Knudsen_Molde-Kommune_LEAN-sett-i-et-kommunalt-perspektiv.pdf