Presentasjoner fra frokostmøtet 27. august

Se presentasjonene fra frokostmøtet 27. august  2015 her.

Med 90 påmeldte, var det stor interesse for frokostmøtet på Serit IT partner torsdag 27. august.  Innlederne gav korte orienteringer om status og markedsutsikter. Gjennomgående for orienteringene var at det er en sammensatt situasjonen hvor oljebremsen treffer det oljerelaterte/offshorenæringene hardt  og at øvrig næringsliv jevnt over går bra og at en er forsiktig optimistisk med tanke på markedet fremover.

 
Presentasjoner_fra_frokostmoetet_270815.pdf