Presentasjoner fra frokostmøtet 5.juni

Se presentasjonene fra møtet 5. juni 2015.

Med nesten 90  påmeldte, ca 20 på venteliste,  var det stor interesse for frokostmøtet som ble holdt på Glamox fredag 5.juni 2015. 

Her ligger fullstendig informasjon om møtet.

Flere av industribedriftene i regionen er knyttet til petroleumssektoren og er nå gjennom en krevende periode, mens andre er mer uberørt. Utviklingen for de største bedriftene i regionen påvirker situasjonen for øvrig næringsliv, det er derfor av stor interesse hvordan fremtiden for de de ser ut. Bedriftene Doosan, NOV, Bussbygg, Brunvoll, Prezioso Linjebygg og Axess har ca 1.500 ansatte i regionen. De ga en kort orientering om status og markedsutsikter for sin virksomhet de neste 2-5 årene.

Presentasjon fra Axess, Brunvoll, Bussbygg, Doosan og Prezioso Linjebygg

En bedrift som har vært gjennomført en tøff snuoperasjon er Glamox AS.  Kjell Stamnes fratrer som konsernsjef 24. juni 2015, han fortalte om sin ledelsesfilosofi. Etter en strategisk og målrettet innsats har en snudd bedriften og leverer historisk gode tall år for år. Effektivisering av produksjonen, høy og kontinuerlig takt i produktutvikling med miljøfokus, vellykket markedsføring, og en bevisst og kontinuerlig utvikling av en markeds- og kundeorientert kultur er stikkord. Videre fikk vi hilse på nytilsatt konsernsjef i Glamox AS Rune Marthinussen .

Presentasjon fra Glamox