Rådgiversamling++

Onsdag 21.oktober ble det arrangert rådgiversamling for vel 40  rådgiverne i skolen i Molderegionen.

Hvilke typer kompetanse vil næringslivet ha behov for fremover?

Onsdag 21.oktober arrangerte vi, sammen med Maritimt Forum, RÅDGIVERSAMLING for rådgivere i skolen mfl på Høgskolen i Molde.  Temaet for rådgiversamlingen var hvordan fremtiden ser ut for våre næringer og hvilke typer kompetanse vil vi ha bruk for.

Vel 40 deltakere og en rekke innledere fra næringslivet  fortalte om hvordan de ser på fremtiden for sin næring; bla Havbruk, maritim, olje/gass, handel, bygg og anlegg, reiseliv mm, Spennende! Her blir det mye å velge i for de som skal utdanne seg fremover!

Vi avsluttet dagen med bedriftsbesøk på Glamox.

Programmet for dagen;

kl 09.00 Velkommen, møteleder Britt Flo
kl 09.05 Høgskolen i Molde - hva tilbyr vi?
               Høgskolen i Molde, rektor Hallgeir Gammelsæter
kl 09.30 Muligheter i havrommet
               Legasea, daglig leder Oddvar Skarbø

kl 09.50 Pause

kl 10.10 Olje/gass, sjømat og maritim sektor
               Norske Shell, kommunikasjonssjef Kitty Eide
               NOV, HR-rådgiver Marianne Valle
               Brunvoll, HR-direktør Marthe Outzen
               Fræna vg skole, lærer Kjell Thomassen

kl 11.30 Lunsj

kl 12.10 Reiseliv/handel og service
               Destinasjon Nordmøre og Romsdal, reiselivssjef Roar Harsvik
               Scandic Seilet Hotell, hotelldirektør Vanja Braute
               Molde sentrum, daglig leder Monica Nerland

kl 13.10 Pause

kl 13.30 Byggetekniske fag, behovet for fagarbeiderne
               Opplæringskontoret for Tekniske fag, opplæringskonsulent Fredrik Klock
               Christie & Opsal, AS daglig leder Arve Sæter
               Norconsult Molde, kontorleder Jan Kåre Iversen
kl 14.30 Oppsummering

kl 14.45 Avreise fra Høgskolen til Glamox AS
kl 15.00 Orientering og omvisning på Glamox AS
               Glamox AS v/fabrikksjef Magne Sandvik

Kl. 15.45 Slutt for dagen