Årets Bedrift 2014

MFK ble årets bedrift!

Les juryens begrunnelse:

MFK har - mot alle odds - etablert seg som en av landets største og beste klubber. Årsaken til MFKs sterke posisjon ligger i at styre og ledelse over tid har forvaltet midler og muligheter bedre enn de fleste andre toppklubbene, og samtidig vist evne til innovativ tenkning. MFK har maktet å utvikle seg innenfor stabile rammer - preget av høy kvalitet i alle ledd. Dessuten har de oppnådd sterk støtte i befolkningen.

MFK var den første klubben som etablerte dualmodellen i norsk fotball; og den første i rekken av toppklubber som bygde nye stadionanlegg.

Avtaler mellom klubben og aksjeselskapet har sikret god økonomi og forutsigbarhet. Det unike «Prosjekt tilhørighet» - initiert og vedlikeholdt av Kjell Inge Røkkes selskap TRG - og MFKs utviklingssatsing "Aker-akademiet" viser den bredde og langsiktighet klubben har i sin innovative satsing.

Involvering i og engasjement for mange lokalsamfunn har styrket MFK sin rekrutteringsbase og posisjon i store deler av fylket.
MFK er regionens viktigste merkevare. Opptil 75 prosent av all «namedropping» av Moldenavnet i riks- og regionmediene er knyttet til MFK.

MFK gir Molde/Romsdal en medieomtale som langt overgår det byer med mye større befolkningstall oppnår.
Høye publikumstall og stor sponsorbredde vitner om solid eierskap og engasjement for MFK.

MFK er regionens fremste stolthet og merkevarebygger.