Årets I 2014

Årets I 2014 ble tildelt Odd Einar Sandøy på Romsdalskonferansen 24. september 2015.

Juryens begrunnelse:
Molde-regionen har alltid ligget langt framme når det handler om næringsutvikling. Mange gode bedrifter er tuftet på våre naturgitte forutsetninger. Havet og fjordene har med sitt enorme ressursgrunnlag gitt opphav til den velstand som preger denne delen av Norge. Mange gründere har sett mulighetene og på dyktig vis grepet dem.

«Årets I», Odd Einar Sandøy, er en god representant for dem som har evnet å skape verdifulle arbeidsplasser basert på fisk. Han har i løpet av de siste tiårene bygd opp et selskap som i dag teller blant de teknologisk ledende i verden på sitt område - frakt og behandling av levende laks og ørret. Selskapet «Årets I» eier og leder makter å utvikle og fornye sine produkter og tjenester kontinuerlig. Derfor har foretaket dratt i land store kontrakter med verdens aller fremste oppdrettsselskap.

Odd Einar Sandøy har bevist brukt regionale og lokale underleverandører, som igjen har gitt grobunn for flere arbeidsplasser og livsgrunnlag mange steder i regionen. Gjennom sitt samfunnsengasjement har han dessuten bidratt til å få realisert nye tiltak og aktiviteter som er med på å utvikle samfunnet rundt seg - også på fritiden.

«Årets I 2014» er eier og leder av det Harøy-baserte brønnbåtselskapet Rostein med 120 arbeidsplasser.

Juryen har bestått av styreformennene i de lokale næringsforaene:
Nesset Næringshage, Nordveggen AS (Rauma), Sandøy Næringslag, Vestnes Næringsforum, Aukra Næringsforum, Eide Næringsforum, Fræna Næringsforum AS, Midsund Vekst AS og Molde Næringsforum.