Styredagen 6. februar 2014

Tema for dagen var  hvordan styrearbeidet i bedrifter og foretak kan utvikles for å møte fremtiden.  

Presentasjonene fra dagen ser du her:

Presentasjoner Styredagen 06.02.14.pdf

Deltakerlisten ser du  her:

Styredagen deltakerliste 06.02.14.pdf

   

Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid
Vi er på vei inn i en ny æra for industriell utvikling. Dette vil sette mange krav både til næringslivet og offentlig virksomhet - inkludert styrearbeidet.- Derfor er det viktig å profesjonalisere styrearbeidet; styrke styrets strategiske rolle. Verdiskapende strategier er viktige i medgang. I motsykler er de ofte helt avgjørende, sier Kjell Bjordal, i programkomiteen for Styredagen. - For noen år tilbake var virksomhetenes omgivelser mer stabile. Styrenes hovedfunksjon fikk dermed mer preg av å holde kontroll og for øvrig være politisk korrekt på CSR, miljø og likestilling. Med økende endringsfart på alt fra markedsbehov til nærings-strukturer, skjerpes kravene til styrenes strategiske og taktiske evner. Styrets eget bidrag til verdiskapning og forretningsutvikling vil bli mer avgjørende, tilføyer Bjordal, som var møteleder på konferansen. 

Til konferansen den 6. februar på Rica Seilet Hotel hadde vi  samlet en rekke innledere med særdeles god kompetanse om styrearbeid:

Erling Grimstad, tidligere leder av Økokrim nå leder av BDOs granskingsenhet. Morten Huse, professor ved Handelshøyskolen BI. Helge Orten, leder Mørebenken,  Jarle Mellingen og Ståle Lorås, statsautorisert revisorer BDO. Eivind Reiten, industriell styre- og administrativ bakgrunn fra flere av Norges største selskaper og tidligere topp politiker.  Rolv P. Amdam, professor ved Handelshøgskolen BI,. Øyvind H. Meisingset, daglig leder advokafirmaet Øverbø & Gjørtz, Kristine Landmark, årets kvinnelige styreledertalent i Norge i 2011,Toril Hovdenak, adm.dir og eier i familiebedrift.  Kjell Bjordal, styre- og administrativ bakgrunn fra ASA selskaper i flere bransjer.

Programmet og mer informasjon om innlederne finner du her

Praktiske opplysninger:

Tid: 6. februar 2013, kl. 08.00 - 16.00

Sted: Rica Seilet Hotel, møterom Magnhild

Pris: Medlemmer MNF kr 2.500  + mva, ikke medlemmer kr 3.000 + mvaPROGRAM:

Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid

08.00 Registrering

08.30 Velkommen - møteleder har ordet
         v/Kjell Bjordal

08.45 Styrets ansvar 
         Ansvar, etikk og god virksomhetsstyring

         v/Erling Grimstad

09.30 Styrearbeid sett med nye briller
         Verdiskapende styrer og verdikjedetenkning i styrearbeidet

         v/Morten Huse

10.15 Kaffepåfyll

10.30  Endringer som følge av regjeringsskifte
          v/Helge Orten

11.15   Arv og generasjonsskifte i ly av nye regler
           v/Jarle Mellingen og Ståle Lorås

12.00   Lunsj

12.45 Konserverende og - eller dynamisk?
         Trengs det flere cowboyer inn i styrerommet?

         v/Eivind Reiten

13.30 Kapitalens gravitasjonskraft
          Kapitalens eierskap- betydning for utvikling av virksomheter

          v/ Rolv P. Amdam

14.15 Kaffepåfyll

14.45 Hvordan ser styresammensettingen i regionen ut?
         v/Øyvind H. Meisingset

15.10 Utfordringer i styrerommet - styreromantikk og realitet -vaktbikkje og pådriver   
         Kjell Bjordal utfordrer Kristine Landmark, Toril Hovdenak og Eivind Reiten

16.00 Vel hjem 6542 1402071424 0

Sist endret 07.02.14