Synlighet på Romsdalskonferansen 2015?

Romsdalskonferansen har blitt en sentral arena og møteplass for samfunns- og næringsliv i regionen. Årets konferanse er den tiende i rekken, så den er godt innarbeidet og etablert.

Konferansen arrangeres av næringsforeningene i Molderegionene i samarbeid med Romsdal Regionråd. 200-350 personer, hovedsakelig fra næringslivet i regionen, har årlig deltatt. I tillegg har vi hvert år hatt med 50-100 elever fra videregående skoler.

Se omtale av fjordårets arrangement i vedlagte oppslag i RB.  

Konferansen er en fin arena å synligjøre din bedrift på, dere kan delta på følgende:

A. Logo i programmet ( 1/20 side). kr 3.000,- + mva
B. Annonse over ¼ side i programmet, med logo og evt kort om bedriften ( dere sender oss annonsen slik dere ønsker den), logo på rollup i konferansesalen, ved siden av scenen. Pris kr 6000 + mva.
C. Standplass ( begrenset antall) i foajeeen kr 5.000,- + mva

Programmet blir distribuert digitalt til ca 1000 personer på vår kontaktliste, samt at det blir delt ut til deltagerne på konferansen i konferansesalen.

Send mail til bf@moldenf.no  eller ta kontakt på telefon 907 99 005 innen fredag 12. juni, om dere ønsker å ha annonse/stand. 

Husk også å melde deg på som deltaker på konferansen! Påmelding finner du her.