TILBAKEMELDINGER OG BILDER - ROMSDALSKONFERANSEN 2015

Store løft gjøres best sammen som lag, derfor var temaet «Lagarbeid - du får det laget du fortjener». 235  personer deltok på Romsdalskonferansen 24. september 2015. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, vel 55 % av deltakerne har svart  på evalueringen av konferansen. Her kan du også se bilder fra konferansen.

På en skala fra 1-6 hvor 6 er best, er gjennomsnittet for alle foredragene/presentasjonene 4,85!  Det er bra!  På spørsmålet om konferansen svarte til forventningene er gjennomsnittskarakter 5,0 - altså svært gode tilbakemeldinger!

Noen kommentarer fra evalueringen : "Med en rekke kjente og noen for meg ukjente foredragsholdere var det store forventninger til en interessant dag - og det ble det.  - Omfattende og aktuelle tema Engasjerte og dedikerte bidragsytere. - Spennvidde på lokale bedrifter - lokale og regionale foredragsholdere samt nasjonale. God mix.  - Konferansens evne til bredde i tema, så vel som dybde imponerer ! - Det er første gang jeg har deltatt- dessverre. Heretter blir jeg fast deltaker  - Utrolig gode foredrag og foredragsholdere! Alle var engasjerte og brant tydelig for det de jobber med/ holder på med. I tillegg spennende og aktuelle tema. Selve opplegget hadde en fin flyt, det var nok pauser og god mat.  - Tema var perfekt og passet veldig godt inn i offentlig lederskap også. Det er så fint å delta sammen med næringslivet for da ser vi at vi faktisk ikke er så ulike i vårt fokus på lederrollen!

I tillegg har vi selvsagt fått kommentarer som bla går på selve gjennomføringen, det tekniske, forslag til tema og innledere mv - alt dette tar vi også med oss til neste års konferanse. Vi gleder oss allerede!

Artikkel i Romsdals Budstikke, 22.09.15

  Romsdalskonferansen_2015_program.pdf