BDO Årsavslutningsfrokost

Er du trygg på at du kommer riktig i mål i år?
Dato13. desember kl. 00:00
Last ned til kalender
Konsekvensene av å gjøre feil under årsavslutningen kan bli store. Gjennom hele året kommer det endringer i regelverket og nye satser som er viktig å være klar over for å kunne avslutte regnskapet korrekt. 

BDOs årsavslutningsfrokost er spesielt beregnet for deg som er økonomileder eller arbeider med årsavslutning. Vi ser nærmere på de forhold innen skatte- og avgiftsområdet som du bør kjenne til.

MVA:
- Transaksjonskostnader
- Fordelingsnøkler for inngående merverdiavgift 
- Justeringsreglene for kapitalvarer
- Kjøp av varer og tjenester fra utlandet
- Tap på fordringer

SKATT:
- Vedlikeholdskostnader
- Nye internprisingsregler: Land-for-land rapportering
- Lån til personlige aksjonærer - utbytte
- Gjeldende rentebegrensningsregler for 2016
- Utlendingers skatteplikt til Norge
- Viktige saker fra statsbudsjettet 2017

Foredragsholdere:
- Roald Viken
- Tonje Røvik
- Kjell Engdahl
- Morten Sekkesæter

Velkommen til BDOs Årsavslutningsfrokost!  Vi serverer kaffe og rundstykker fra kl 08:00.  Det faglige innhold starter kl 08:30.
Sted: BDOs lokaler på Nøisomhed
Tid: Molde 13.desember kl. 08:30-11:00

Meld deg på her!