Bilder og presentasjoner fra Styredagen 2016

Hvordan styre i utfordrende tider? Det var tema for styredagen som ble arrangert på Seilet Hotell, torsdag 4.februar 2016. Vel 60 deltakere fikk  høre regionale og nasjonale aktører dele sine erfaringer med håndtering og beslutninger i krisetider: Siri Hatlen, Elisabeth Holvik,  Jon-Kjetil Gjørtz, Georg - Inge Panzer Iversen, Jarle W. Nilsen og møteleder Kjell Bjordal.   Oppsummeringen fra dagen er at tiltak og endringer settes i gang "too late and too little".Se bilder og presentasjoner under.