Bli med på ringedugnad for TV-aksjonen!

Ringedugnad for næringslivet 19.oktober

TV-aksjon går til Røde Kors' arbeid for å bedre situasjonen for sivile ofre for krig og konflikt i Syria, Afghanistan, Myanmar, Sør-Sudan, Somalia, Honduras, El Salvador, Guatemala og Norge. Byene i Møre og Romsdal skal gjennomføre dugnader og vi utfordrer næringslivet i Molde til å sette av et par timer for å være med å bidra 19. oktober kl. 11-20 - 14-00 på Aker Stadion.

Målet er å bli landets beste næringslivskommune! sier kommune aksjonsleder i Molde, Sidsel Rykhus. I 2010, da det for alvor ble satset på næringslivsdeltagelse, deltok rundt 1100 bedrifter i TV-aksjonen. I 2014 hadde dette antallet økt til 7400.Årsaken til økningen er de såkalte ringedugnadene, som går ut på at en rekke sentrale personer fra organisasjons- og næringsliv innad i hver kommune møtes én ettermiddag i uken før TV-aksjonen for å ringe rundt til sitt nettverk for å oppfordre disse til å gi penger til TV-aksjonen.

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et symbol på dugnadsånd og frivillighet i Norge. Over hele landet skal 100.000 bøssebærere besøke alle husstander i løpet av ettermiddagen 23. oktober.

Sted: Aker Stadion
Tid: 19. oktober kl. 11.30-14.00

Meld deg på her, innen 10. oktober, om du vil være med å ringe

  Ringedugnad_2016_.pdf