Bruk krisen til å ta de store beslutningene - 1/2 dags styreseminar 4. februar

Få med deg styredagen 4. februar kl. 08.30 -12.30; "Hvordan styre i utfordrende tider". Vi opplever en utfordrende tid, mange snakker om tøffe valg og omstilling. I usikre og omskiftelige tider er timingen av de tøffe beslutningene avgjørende, derfor er ofte valg i krise mer verdt enn bestrebelser på å bli god i medvind.

På Styredagen 2016 vil regionale og nasjonale aktører dele sine erfaringer med håndtering og beslutninger i krisetider:

Siri Hatlen er styreleder i offshoreselskapet Sevan Marine, et selskap som går gjennom tøffe tider, og hun skapte oppmerksomhet da trakk hun seg på dagen fra stillingen som administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus.

Jon Kjetil Gjørtz er bla styreleder i Voldstad Shipping, Global Salmon AS og Sunnmørshallen, hvor det nylig var tøffe tak i forbindelse med at de vedtok å invitere Ålesund kommune til forhandlinger om å omorganisere Storhallen til midlertidig akuttmottak for asylsøkere.

Elisabeth Holvik, vil gi oss det store bildet; Takler enkeltaktørene krisen slik at det samlet sett er bra for nasjonen?

Fagpersoner fra BI og BDO vil også gi oss sine innspill.

Møteleder Kjell Bjordal har lang og allsidig erfaring fra omstilling og endring i en rekke virksomheter og samfunnsområder.

Styredagen i 2016 er like relevant for beslutningstakere i offentlig som privat sektor, for eiere, styreledere og styremedlemmer, daglige ledere, rådgivere og for de som utreder grunnlaget for beslutningene.

 
 
Program:

08.00 Kaffe/te

08.30Velkommen
           v/møteleder Kjell Bjordal

08.40 Skit i Norge, leve Toten? Kan vi sammen snu krisen?
           v/Elisabeth Holvik

09.10Mot og mening: Om ytringsklima i styrerommet
           v/Øyvind Kvalnes

09.50 Kaffepåfyll

10.05 Det er i motbakke det går oppover. Hvordan utvikle i nedgangstider? 
           v/Jarle Wærstad Nilsen

10.50 Kaffepåfyll

11.10 Godt sjømannskap synes best i brottsjø. Om valg når krisen treffer - del I
           v/Jon Ketil Gjørtz

11.35 Godt sjømannskap synes best i brottsjø. Om valg når krisen treffer - del II
           v/Siri Hatlen

12.00 Godt sjømannskap synes best i brottsjø. Om valg når krisen treffer - del III 
           v/Jon Ketil Gjørtz og Siri Hatlen i samtale med Kjell Bjordal

12.30 Avslutning og lunsjPRAKTISK INFORMASJON:

Tid: 4. februar kl. 08.30 - 12.30  (kaffe/tee fra kl 08.00 og lunsj fra kl. 12.30)
Sted: Scandic Seilet hotel, Molde
Pris: Medlemmer MNF kr 1250 +  mva
         Ikke medlemmer kr 1750 + mva

Påmelding snarest - og innen 2.februar!

Påmelding gjøres her!


Menneskene:      
Elisabeth_Holvik.jpg
Elisabeth Holvik er sosialøkonom og har lang erfaring innen analyse av makroøkonomi, fra Norges Bank, Nordea, SEB, McKinsy, Glitnir/BN Bank, og er nå sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Hun er og medlem av arbeidsutvalget for senter for pengepolitikk ved BI.
OEyvind_Kvalsnes.jpg
Øyvind Kvalnes har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, der han forsker og underviser i forretningsetikk, profesjonsetikk, moralpsykologi og ledelse. Han har gitt ut flere bøker og har mottatt Universitetsforlagets faglitterære pris og Handelshøyskolen BI sin pris for fremragende forskningsformidling i 2015. Kvalnes er og fast bidragsyter til Dagens Næringslivs spalte om ledelse.

Jarle_Waerstad_Nilsen.jpg
Jarle Wærstad Nilsen er leder av tjenesteområdet Virksomhetsstyring i BDO og spesialiserer seg på forretningsutvikling, operational excellence, restruktureringer og integrasjoner. Han har B.Sc. i Management Sciences og M. Sc. i Management fra London School of Economics og har mer enn 15 års erfaring fra strategi, operasjonelle effektiviseringer og corporate finance fra blant annet The Boston Consulting Group og Agasti Wunderlich.
Jon_Ketil_Gjoertz.jpg
Jon Ketil Gjørtz er Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og er har et stort antall styreverv i lokale/regionale selskaper/virksomheter, bla styreleder i Voldstad Shipping, Global Salmon AS og Sunnmørshallen, hvor det nylig var tøffe tak i forbindelse styret vedtok å invitere Ålesund kommune til forhandlinger om å omorganisere Storhallen til midlertidig akuttmottak for asylsøkere.

Siri_Hatlen_2.jpg

Siri Hatlen har hatt en rekke lederstillinger i offentlig og privat sektor, bla som prosjektleder i Statoil, konserndirektør i Statkraft, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Hatlen er styreleder i Entra ASA og Sevan Marine ASA samt bl.a. i NMBU og Teknologirådet. Hun er styremedlem i Eksportkreditt AS og har tidligere bl.a. vært styreleder i Helse Øst RHF, SIVA, Statens lånekasse og Vinmonopolet samt styremedlem i NTNU, Helsebygg Midt-Norge, Kongsberggruppen ASA, Smedvig ASA og PGS ASA.
Kjell_Bjordal.png
Kjell Bjordal er siviløkonom, tidligere adm. direktør i EWOS-Gruppen og direktør ved Trøndelag Teater, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt administrerende direktør i NorAqua. Driver i dag egen virksomhet og innehar en rekke styreverv, bla styreleder i Sparebank 1 SMN, Brødrene Dyrøy, Axess AS, Florvåg Bruk as, Norsk Landbrukskjemi og styremedlem i Entra Eiendom og Pharmaq AS.