Deltagelse på fellesstand ONS 2016

ONS 2016 - Norsk oljemesse i Stavanger avvikles til høsten - 29.08-01.09.16. Gassknutepunkt Nyhamna, Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer bedrifter i Molderegionen, som ikke skal ha egen stand, til å delta på deres fellesstand under ONS 2016.

For dere som trenger en møteplass og et sted å vises seg frem på vil det bli en symbolsk egenandel på 3-4.000 kroner.

Bedriftene må i utgangspunktet selv dekke reise og opphold. 

Interesserte bedrifter/næringsfora kan kontakte Arnt Sommerlund;
Mobil: 900 88 300
E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no  innen utgangen av februar.