Eiendomskonferansen 2012

NYE KRAV TIL BYGGENÆRINGEN - TRUSSEL ELLER MULIGHET?Nærmere 80 deltok da den første Eiendomskonferansen ble avholdt på Rica Seilet Hotel 8. november 2012. Målsetningen med konferansen var å øke kunnskapen lokalt og regionalt knyttet til bruk av ny miljøteknologi og utfordringer knyttet til merkostnader ved overgang til passivhusstandard. På sikt skal dette bidra til å heve kvalitet på bygningsmassen, samt øke bevissthetsnivået rundt miljøspørsmål hos brukere, entreprenører, rådgivere og utbyggere. Dersom du ikke allerede er påmeldt, er det fortsatt mulig å delta. Påmeldingsfrist 2. november.

PROGRAM

09.00 Registrering

10.00 Velkommen

          v/Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum

10.10 Miljøhuset GK - Praktisk gjennomføring av et nytt bygg bygget etter
          passivhus standard; hvordan nås kravene?

          - Endrede byggeteknikker/ oppfølging underveis?
          - Endrede krav til kompetansenivå, planlegging og kontroll hos rådgivere
          og utførende?
          - Henger leverandørindustrien med i en hverdag med nye krav til tetthet og 
          U-verdier?
          - Eksisterende kontorbygg rehabilitering opp til lavenergi/passiv hus
          standard
          v/ Steinar Holm, konserndirektør forretningsutvikling GK og
          Bjørnar Heiskel, bygningsfysiker Rambøll.


11.30 Kaffepåfyll

11.40 Arkitektoniske utfordringer og design versus krav til miljøløsninger;
          er dette forenelig?

          v/ Nina Kielland, arkitekt PKA Arkitekter

12.15 Lunsj

13.15 BREEAM NOR; Trenger vi et nytt klassifiseringssystem for næringseiendom?
          - Presentasjon av Breeam Nor; mål, metode og klassifiseringskriterier
          - Praktisk eksempel på en konkret eiendom, Seilet Hotell i Molde
          v/Anders Nohre-Wallden, seniorrådgiver Asplan Viak/Norwegian Green Building Council

14.00 Pause

14.15 ENOVA sin rolle som nasjonalt kompetanseorgan og administrator av
          offentlige støtteordninger; 

          - Praktiske erfaringer med eget bygg i Trondheim, ble forventninger
          innfridd?
          - Programtilbud til offentlig og private aktører
          v/ Magni Fossbakken, seniorrådgiver Enova

15.10 Markedsrapport Møre og Romsdal
          Ledige arealer - møter tilbudet etterspørselen?
          v/Bjørn-Erik Fosseide, eiendomsmeglerfullmektig Næring Eiendomsmegler1

15.25 Oppsummering

15.30 Vel hjem!

Last ned foredragene her:

GK/Rambøll  PKA Arkitekter  BREEAM  Enova  Eiendomsmegler1

Programkomiteen har bestått av:

Jostein Bø, Molde kommune
Bjørn-Erik Fosseide, Eiendomsmegler1 Midt-Norge (leder)
Tora Angvik Jacobsen/Randi Thomassen, Angvik Eiendom
Torgeir Martinussen, Molde Næringseiendom
Mona Aagaard-Nilsen, Molde kommune
Andreas Ringdal/Stig Arne Johnsen, Christie & Opsahl AS
Jorid Søvik, Molde Næringsforum
Kristin Tangvik, Molde kommune
Ståle-Jakob Valø, Kosberg Arkitekter

06 E0 C1 F7 Ec964 Ef198 B4609018813854

.

Ramboell Logo

.

Ngbc Logo B Tekst Side Cmyk

.

Gk Norge As Logo

.

Pkalogo Madr

.