Eiendomskonferansen torsdag 3.november 2016

Det er femte gang konferansen arrangeres, og den er blitt en viktig arena og informasjonsplass for bransjen. Over 100 påmeldte, se deltakerliste nederst i saken. Sist frist for påmelding; Onsdag 2. november
Dato3. november kl. 00:00
Last ned til kalender

Ønsker din bedrift å være mer synlig på Eiendomskonferansen? Se mer informasjon her!

Våre støttespillere: 

       HTL_Elektro.png       Angvik_bruk_Eiendomskonferansen.jpg            Moelven_Modus.jpg

Temaet og programmet på Eiendomskonferansen 2016 er tredelt:

Regional oppdatering; hva skjer i fylket vårt, og hva er status for det nye sykehuset på Hjelset?
Bestillerkompetanse; Vet byggherren hva han vil ha? Blir bygget slik han har tenkt? Slik organiserer vi våre byggeprosjekter.
Fremtidsbygget; Hvordan ser fremtidens arbeidsplasser ut? Hva blir fremtidens kontorløsninger?

Dette og mer får du svar på.

PROGRAM:

09.00 Velkommen
           Åpning av konferansen
           v/ Britt Flo, daglig leder, Molde Næringsforum

DEL 1 - REGIONALT

09:10 Fylkesstatistikk
           Status i fylket
           v/ Ole Helge Haugen, fylkesplansjef, Møre og Romsdal Fylkeskommune

09:30 Fremtidige planer i fylket
           Hva skjer i fylket/regionen vårt, samferdsel, bygg og eiendom
           v/ Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann, Møre og Romsdal Fylkeskommune

10:00 Kaffepause

10:15 Sykehusbygget
          Status og fremdrift SNR, anskaffelses- og entreprisestrategi, hvordan legge til rette for at lokalt næringsliv skal komme
          i leveringsposisjon
          v/ Bjørn Remen, prosjektleder, Sykehusbygg HF

DEL 2 - BESTILLERKOMPETANSE

11:00 Slik organiserer vi våre byggeprosjekter
           Vedlikeholdsstrategi, nybyggstrategi og prosjekter under utførelse
           v/ Per Olaf Brækkan, bygge- og vedlikeholdssjef, Møre og Romsdal Fylkeskommune

11:20 Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk kompetanse?
           Vet byggherren hva han vil ha? Blir bygget slik han har tenkt, og er entreprenøren i stand til å levere det?
           v/ Thor Olaf Askjer, administrerende direktør, Norsk Eiendom

11:40 Effektiv gjennomføring i skjæringspunktet mellom ønsker, visjoner og pressede budsjetter
           Byggherrens bestillerkompetanse sett fra entreprenørens side
            v/ Jørgen Evensen, konsernsjef, Betonmast og styremedlem, EBA

12:00 Lunsj


13:00 Underholdning             

13:15 Visjon og endelig resultat, ble bygget som byggherre hadde tenkt?
          Gjennomgang av prosessen med realisering av Brunvoll's nye hovedkvarter i Molde
          v/ Terje Dyrseth, CEO, Brunvoll Holding AS

13:40 Samhandling i bruk av ny teknologi gir økt produktivitet
          Bruk av BIM i byggeprosjekter, hvilke muligheter/besparelser gir bruk av BIM
          v/ Lars Idar Vegsund, Seksjonsleder Norconsult Førde

14:00 Kaffepause

DEL 3 - FREMTIDSBYGGET

14:10 Co-working: Digitalisering av eiendom og «office as a service»

           Fremtidens kontorløsninger, fysisk og digitalt
           v/ Karl Kristian Knutsen Wickstrøm, daglig leder, MESH

14:45 Fremtidens byer, bygg og befolkning. Trender og scenarier.

          Megatrender, by/regionutvikling og arbeidsplasser i fremtiden, delingsøkonomi
          v/ trendforsker Ståle Økland

15:30 Slutt


Klikk her for informasjon om tidligere Eiendomskonferanser.

Sted:  Bjørnsonsalen, Scandic Seilet Hotell
Tid:    Torsdag 3.november 2016
Pris:   Kr. 1750 + mva pr. pers.  
           Kr. 1000 + mva pr. pers. fra 4.deltaker fra samme bedrift

Informasjon om avbestilling:
Ved avbestilling etter 26.oktober må full deltakeravgift betales. Kun skriftlig avbestilling godkjennes.

Meld deg på her:
(nederst på siden)

 flo_portrett_studioistad_001.jpg Britt Flo, Daglig leder, Molde Næringsforum

Ole_Helge_Haugen.jpg Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune med ansvar for statistikk og samfunnsanalyser for hele fylket. Hagen har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap og har arbeidet med samfunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år og kjenner fylket godt.

Ottar_Brage_Guttelvik.jpg Ottar Brage Guttelvik, Fylkesrådmann, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Ottar Brage Guttelvik er utdannet siviløkonom og har tidligere vært rådmann i Eide kommune og fungerende rådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Guttelvik har også vært ansatt som direktør ved St.Olav og i 1995 ble han utnevnt som statssekretær i Finansdepartementet. I 1999 ble han ansatt  i Møre og Romsdal fylkeskommune og har vært fylkesdirektør fra 2004-2010 og fylkesrådmann fra 2010.

Bjoern_Remen.jpg Bjørn Remen, Viseadministrerende direktør, Sykehusbygg HF og Prosjektdirektør SNR-prosjektet
Ingeniør Bjørn Remen har vært involvert i utvikling og bygging av sykehus i 18 år, og siden 2010 har han ledet Helsebygg Midt-Norge. Han deltok i forarbeidet til Sykehusbygg, og er nå administrerende direktør i samme selskap.

Per_Olaf_Braekkan.jpg Per Olaf Brækkan, Bygge- og vedlikeholdssjef, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Brækkan har vært leder for bygge- og vedlikeholdsseksjonen i fylkeskommunen siden 2013. Tidligere har han hatt ansvar for brukermedvirkning og programmering av de videregående skolene, samt som prosjektleder ved bygge- og vedlikeholdsseksjonen. Han er for tiden styreleder for fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) og styremedlem i NBEF

Thor_Olaf_Askjer.jpg Thor Olaf Askjer, Administrerende direktør, Norsk Eiendom
Askjer har vært administrerende direktør i foreningen Norsk Eiendom siden 2009. Før dette var han vært adm.direktør i JM Byggholt i seks år og var også vært sentral i konsernledelsen i JM AB som er Skandinavias største boligutvikler. Han har jobbet i Byggholt-systemet i 20 år.

Joergen_Evensen.jpg Jørgen Evensen, Konsernsjef, Betonmast og styremedlem, EBA
Jørgen Evensen fra Sarpsborg er en av gründerne i Betonmast. Siden oppstarten i 2006 har Betonmast økt fra 2 til 900 ansatte og omsetningen har gått fra 44 millioner til 4 milliarder kroner. Betonmasts strategi har vært å gründe bedrifter og i tillegg kjøpe lokale selskaper. Betonmast har gründet 6 bedrifter sammen med lokale helter.

Terje_Dyrseth.jpg Terje Dyrseth, CEO, Brunvoll Holding AS
Terje Dyrseth var CEO for den familiedrevne thrusterprodusenten Brunvoll AS fra 2001-2011. Fra 2011 har han vært CEO i Brunvoll Holding som er holdingselskapet i Brunvoll-gruppen. Selskapet er 100% eid av Brunvollfamilien og kontrollerer syv heleide datterselskaper. Hovedaktivitetene er eierskap, næringsutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.
Dyrseth har hatt mange verv, bl.a som styreleder i NHO Møre og Romsdal, styreleder i Innovasjon Norge M&R og nestleder i styret for Norsk Industri etc.

Lars-Idar_Vegsund.jpg Lars Idar Vegsund, Seksjonsleder for Norconsults Førde-kontor
Bred og variert erfaring fra prosjektering. Tung erfaring med BIM-koordinering og BIM-kravstilling i en rekke større byggeprosjekter, blant annet Visjon Sandsli for Statoil og utbyggingen av Terminal 2 for Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Vegsund har erfaring som rådgiver og konsulent for arkitekt- og ingeniørmiljøer i hele Norden. I tillegg har han erfaring som rådgiver for byggherrer/entreprenører i forbindelse med utarbeidelse av tverrfaglige kravspesifikasjoner for BIM-leveranser i prosjekt.

Karl_Kristian_Knutsen_Wickstroem.jpg Karl Kristian Knutsen Wickstrøm, Daglig leder, MESH
Wickstrøm er utdannet regnskapsfører og har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. Han begynte i MESH, først som CFO i januar 2014, deretter som daglig leder fra august samme år. MESH er det første co-working space i Oslo, og har blitt det ledende uavhengige initiativet for norske gründere. De presenterer det aller beste miljøet for alle som ønsker å jobbe, skape nettverk og omgås andre gründere i inspirerende lokaler.

Staale_OEkland.jpg Ståle Økland, Fremtidsforsker
Økland er en norsk trendforsker, forfatter og foredrags-holder, tidligere lokalpolitiker for Høyre. Han vokste opp på Bryne, Leverkusen og i Paris. Senere har han bosatt seg i Oslo. Han er eldste sønn av den tidligere fotballspilleren Arne Larsen Økland og har tidligere vært varaordfører for Høyre i Time i Rogaland.
Økland har studert sosiologi, historie og tysk. Han startet sin karriere i reklamebransjen, og i 2007 grunnla han trendbyrået Domene Fem. Økland har skrevet fire bøker, med temaer som ledelse, teknologi, økonomi og byutvikling.


Programkomiteen:
Bente Aure Myrstad, Angvik Eiendom
Bjørn Erik Fosseide, Eiendomsmegler 1
Hege Beate Fredheim, Arkitektkontoret BBW
Jan Kåre Iversen, Norconsult
Torgeir Martinussen, Molde Næringseiendom
Torgeir Thorn, Elmo
Vegard Storvik, Xpro
Britt Blichfeldt, Molde Næringsforum

Meld deg på her: