Frokostmøte 2. september

2. september arrangerte Fræna Næringsforum og Molde Næringsforum frokostmøte vedrørende innfartsveien til Molde. 60 personer deltok på møtet.

PROGRAM

Regjeringen har besluttet at E 39 skal føres gjennom og forbi Molde. En skal nå utrede løsninger på hvordan dette skal gjennomføres og finansieres.

Fræna Næringsforum og Molde Næringsforum inviterer til frokostmøte med tema innfartsveien til Molde; planer, status og fremdrift er stikkord. Innledere er blant annet medlem i transportkomiteen Helge Orten, Statens Vegvesen ved strategisjef Kjetil Strand, ordfører i Molde Torgeir Dahl og administrativ ledelse i kommunen. I tillegg blir det gitt en kort orientering om status for noen av de sentrale samferdselsprosjektene i regionen; Langfjordtunnelen, Flyplassen, ferge over Romsdalsfjorden og Møreaksen.

Vi starter med frokost i restauranten på Rica Seilet fra kl. 08.00 - 08.25 (frokostserveringen på hotellet starter tidligere ,så den som ønsker det må gjerne komme før), deretter møte fra kl. 08.30 - 10.00.

Tid: Tirsdag 2. september kl 08.00 - 10.00
Sted: Rica Seilet Hotel, møterom Magnhild.
Deltakeravgift: kr 350 + mva (inkludert frokost). Deltakeravgift faktureres ut.
Påmelding: Bindende påmelding innen 28. august her.


Logo Mnf Fnf