Frokostmøte 20. OKTOBER - nytt sykehus og næringslivet

Bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset - hvordan ser en for seg samarbeid med lokalt/regionalt næringssliv; entrepriseform og størrelsene på kontraktene er avgjørende for hvilke aktører som kan være aktuell for å delta i prosjektet. Helsbygg mfl vil orientere om fremdrift og tidsplaner for bygging, hvordan en ser for seg samarbeid med regionalt næringsliv - hvilke kontraktsformer som skal benyttes mv, samt at de vil fortelle om erfaringen fra samarbeid med næringslivet ved utbyggingen av St.Olav i Trondheim. 70 deltakere.
Dato20. oktober kl. 00:00
Last ned til kalender

Tid: 20. oktober kl. 08.00 - 10.00. Frokost fra kl. 07.50 - 08.20 i restauranten, deretter går vi over til møterom Magnhild

Sted:
Scandic Seilet, møterom Magnhild

Pris:
kr 300,- + mva

Påmelding her