Frokostmøte 21.januar - flyktninger i MolderegionEN og næringslivet

Molde kommune er av de beste i landet på integrering og har vunne nasjonale priser. Hvert år kommer flere hundre flyktninger til regionen.  Kan lokalt næringslivet nyttiggjør seg av ressursene og hvilke ordninger finnes  for å ta inn flyktninger på praksisplass, osv? Hva er erfaringene med å ansette flyktninger?
Dato21. januar kl. 00:00
Last ned til kalender

Tilstrømningen av over 30.000 asylsøkere dominerte nyhetsbildet i siste halvdel av 2015. En stor andel av dem vil få opphold i Norge og skal i årene som kommer integreres og bosettes i norske kommuner. Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret i sin nyttårstale hver og en av oss til å bidra til at integreringen av mange tusen flyktninger lykkes.

Ordfører Torgeir Dahl vil fortelle om hvordan kommunen jobber for å håndtere økende antall flyktninger og opprettholde posisjonen som integreringskommune. Flyktningtjenesten v/flyktningkonsulent Aud Lillebostad, NAV v/markedskoordinatorene Kamilla Brunvoll og Roger Vorpenes , Molde Voksenopplæringssenter v/språkpraksiskoordinator Liv Anne Vestbøstad vil fortelle om hvordan de kan bistå for å få flyktningene i arbeid og hvilke ordninger som finnes for bedrifter og andre. Astero AS v/adm.dir Per Olav Myrstad, Brages v/servicemarkedssjef Per Helge Gundersen og Fahrad Younes, samt Høgskolen i Molde v/kantineleder Tone Anita Åbelvold ,vil fortelle om sine erfaring med å ta inn flyktninger i bedriften.

-Et arbeidsliv hvor flere skyves ut, vil føre til sosial ulikhet. Et slikt samfunn ønsker ikke jeg, understreket Solberg i sin nyttårstale. Hun gjentok derfor en gammel oppfordring til norske arbeidsgivere: - Gi en flyktning eller noen med hull i CV-en en sjanse. Mange arbeidsgivere har prøvd. Få har angret.

Velkommen til frokostmøte!

Sted: Astero AS, Marsvegen 4
Tid: 21. januar kl. 08.00 -10.00 (frokost fra kl. 08.00 - 08.30, møtestart kl. 08.30)

Begrenset antall plasser - deltagelse er gratis!

Påmelding innen 19. januar.

Påmelding her!