Frokostmøte - Havrommet og Molderegionen

Midsund Næringsforum og Molde Næringsforum inviterer til frokostmøte 10. november på Molde Fjordstuer. Potensialet for vekst er stort - OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg fram til 2030. Hvilke nye muligheter gir den økte satsingen på havrommet for næringslivet i vår region?  60 påmeldte pt, se liste under.
Dato10. november kl. 00:00
Last ned til kalender

frokostmoete_101116.jpg

Forskningssjef ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Ulf Winther og dekan ved NTNU avdeling for maritim teknologi og operasjoner, Hans Petter Hildre kommer. De vil ta for seg perspektiver og mulighetene havrommet gir, samt se på hvordan vår region kan utnytte mulighetene.

Følgende bedrifter vil fortelle om status og hvordan de jobber for å utnytte mulighetene havrommet gir.

Frionordica, v/administrerende direktør Ketil Røberg
VARD Aukra, v /senior Vice President/Yard Director Hans Gunnar Hansen
PartnerPlast AS, v/ administrerende direktør Tom Samuelsen

"70% av verden er hav, 80% er dypere enn 3000 meter og 90% er ennå ikke utforsket..... forskere tror fremtidens løsninger for verden innen mat, klima, helse og fornybar energi ligger i havet ... ...foruten vindkraft er fiskeri, havbruk og foredling sektorene med høyest forventet årlig vekst frem mot 2030... ..det marine næringslivet er blant Norges mest komplette næringer, sammen med maritim- og offshorevirksomheten...dette gir oss et grunnleggende fortrinn for å utvikle en bærekraftig blå økonomi for framtiden." Uttalelsene er hentet fra media siste tiden.


Velkommen til et spennende og interessant frokostmøte!

Tid: Torsdag 10.november kl. 08:00-10:00 (Frokost 08:00-08:30)                          
Sted: Molde Fjordstuer
Pris: Kr. 350,- + mva

Påmelding innen 9. november kl 14.00.

Deltakerbegrensning.

Påmelding her:


midsund_og_MNF.png