Gi bedriften et godt styre!

BDO inviterer til seminar som gir praktiske råd om hva som skal til for å øke verdien av styrets bidrag til drift, utvikling og verdiskaping.
Dato17. januar kl. 00:00
Last ned til kalender
Et godt styre kan i stor grad påvirke en virksomhets resultater, både på kort og lang sikt. Hva er et godt styre? Hvordan bør det settes sammen? Hvordan bør styret legge opp arbeidet? Hva må det engasjere seg i? Hva burde styret bruke mer tid på?

BDOs seminar gir praktiske råd om hva som skal til for å øke verdien av styrets bidrag til drift, utvikling og verdiskaping.
Foredragsholderne har bred erfaring med styrearbeid, både som styreledere, styremedlemmer og som del av en bedrifts administrasjon.

Program:

Hvilke oppgaver og hvilket ansvar må ivaretas?
Hvorfor det er viktig med fokus på styrearbeid og virksomhetsstyring.
Ingjer Ofstad advokat/partner BDO Advokater AS

Hvordan styret bør involvere seg mer aktivt i virksomhetsstyringen.
Geir Ove Frostad, senior manager BDO Rådgivning

Hvordan styret kan bidra til å øke virksomhetens konkurranseevne.
Dag M Johansen, senior manager BDO Rådgivning

Seminaret er for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere  i alle typer virksomheter.
Sted: BDOs lokaler på Nøisomhed, Molde Dato: 17.januar 2017 kl. 08:30 - 10:00 (Registrering og kaffe fra kl. 08:00)
Gratis deltakelse. Påmelding innen 16.januar. 
Meld deg på her!
                                                                                                                                                                                BDO_logo.jpg