Gi bedriften et godt styre!

BDO inviterer til seminar 17.januar 2017.
Dato17. januar kl. 00:00
Last ned til kalender
BDO: Gi bedriften et godt styre!

Molde 17. januar 2017


Et godt styre kan i stor grad påvirke en virksomhets resultater, både på kort og lang sikt. Hva er et godt styre? Hvordan bør det settes sammen? Hvordan bør styret legge opp arbeidet? Hva må det engasjere seg i? Hva burde styret bruke mer tid på?

BDOs seminar gir praktiske råd om hva som skal til for å øke verdien
av styrets bidrag til drift, utvikling og verdiskaping.

Foredragsholderne har bred erfaring med styrearbeid, både som styreledere, styremedlemmer og som del av en bedrifts administrasjon.

Program:

Hvilke oppgaver og hvilket ansvar må ivaretas?
Hvorfor det er viktig med fokus på styrearbeid og virksomhetsstyring.
Ingjer Ofstad advokat/partner BDO Advokater AS

Hvordan styret bør involvere seg mer aktivt i virksomhetsstyringen.
Geir Ove Frostad, senior manager BDO Rådgivning

Hvordan styret kan bidra til å øke virksomhetens konkurranseevne.
Dag M Johansen, senior manager BDO Rådgivning

Seminaret er for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i alle typer virksomheter.

MELD DEG PÅ HER

Sted:              BDOs lokaler på Nøisomhed, Molde
Dato:              17.01.2017
Klokken:         08:30 - 10:00 Registrering og kaffe fra kl 08:00.
Frist:               16.01.2016
Pris:                Gratis