hva er viktige saker fremover?

Tusen takk til dere som allerede har svart på medlemsundersøkelsen! Vi ønsker at flere vil gi oss tilbakemelding på hva dere mener er viktige saker for MNF å engasjere seg i, hvordan dere oppfatter jobben MNF gjør og forventniger for bedriften fremover. Det tar ca 4 minutter å svare, litt lengre dersom du legger inn kommentarer.  Svarfrist er 2.september

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen, du svarer anonymt:

https://no.surveymonkey.com/r/questMNF2016Vi trenger fire bedrifter til som kan stille opp på Karrieredagene, om det er aktuelt for dere, se her:   http://www.moldenaeringsforum.no/nyhetsarkiv/2016/delta-paa-karrieredagene

Husk påmelding til ROMSDALSKONFERANSEN: http://www.moldenaeringsforum.no/nyhetsarkiv/2016/paamelding-til-romsdalsk