Innovasjonscamp 2016

Vi søker oppdragsgivere! 14.-18. mars arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Innovasjonscamp for elevene på 9. trinn. Bli med og benytt muligheten til å samarbeide med fremtidens arbeidstakere.
Dato14. mars kl. 00:00
Last ned til kalender

I uke 11 arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Innovasjonscamp for elevene på 9.trinn. Dette er åttende gang Innovasjonscamp (tidligere Gründercamp) arrangeres i Molde. Vi inviterer næringslivet i Molde til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre kreative og nyskapende elever. I fjor deltok rundt 300 elever fra ungdomsskolene Skjevik, Bekkevoll og Bergmo. I år er også Sekken med.

Innovasjonscamp en del av faget utdanningsvalg og er et av tiltakene i planen som er vedtatt i Molde kommune om økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Formålet med Innovasjonscamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids - og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp.

Innovasjonscamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene deles i grupper på 5-6 personer, og får et oppdrag fra næringslivet som de skal jobbe med. Oppdraget skal være realistisk, og kan med fordel spille på elevenes kreativitet.

Arrangementet strekker seg over en uke. Elevene får utlevert oppdraget mandag 14.mars, og får jobbe med det t.o.m. torsdag. I løpet av denne uken må eleven ha mulighet til å kontakte noen fra bedriften som kan bistå elevene i å svare på spørsmål/gi innspill, dette kan være via møter, e-post eller telefon. På torsdag avsluttes Innovasjonscamp med skolefinaler på hver enkelt skole, der løsningene blir vurdert av en jury og premiert.

Fredag 18.mars arrangeres det felles kommunefinale, hvor de beste bidragene fra alle skolene blir presentert. Kommunevinneren går videre til regionsfinalen, hvor de konkurrerer mot vinnerne fra de andre kommunene i regionen. I fjor var det elever fra Bekkevoll som stakk av med seieren under regionsfinalen!

Tilbakemeldingen fra tidligere år er at samarbeidet var engasjerende og lærerikt for alle parter. Ikke minst mente næringslivet at det hadde vært interessant å få innspill fra ungdommen, og se deres synspunkt og løsninger på bedriftens problemstillinger.


Vi behøver oppdragsgivere som kan ta imot en eller flere grupper! Ønsker dere å ta imot flere grupper kan dere velge om dere vil ha ulike oppdrag for hver gruppe, eller benytte samme oppdrag.


Påmelding her innen 19. februar!

Flere aktører har inngått treårs avtaler om samarbeid om Innovasjonscamp i Molde. Ønsker dere å bli med på dette fellesløftet, så ta kontakt med Britt Blichfeldt på tlf 48 31 35 60/ bb@moldenf.no
 
Lærerne ved skolene som deltar jobber nå aktivt for å skaffe nok oppdrag til elevene. Vi håper dere vil ta godt imot dem om dere blir kontaktet!