Lederforum for Kvinner i molderegionen

Ønsker du å delta i Lederforum for Kvinner i Molderegionen, eller er det kvinner i din bedrift som har interesse av å delta?

Forumet er etablert etter ønske fra flere kvinnelige ledere i regionen. Flere næringsforeninger i landet har egne forum for kvinner og det er svært stor interesse for å delta; over 120 kvinner har meldt seg inn i Lederforumet i Molderegionen.  Forumet er en arena for kvinner i ledende posisjoner i Molderegionen. Medlemmer skal inneha ledende posisjon i privat eller offentlig virksomhet, enten som leder, mellomleder eller strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar. Forumet tilbyr felleskap og erfaringsdeling gjennom møter og aktiviteter.  Lederforumet skal og være en pådriver for å synliggjøre og profilere kvinnelige ledere i Molderegionen på en positiv måte.  I høst gjennomfører vi bla kurs i presentasjonsteknikk, se her for mer informasjon. Videre har vi samling på Åndalsnes 20.-21. oktober.


Medlemsavgiften er kr  750,- + mva pr medlem pr år.

Klikk her for å melde deg inn i Lederforum for Kvinner - eller for å se hvem som allerede er medlem