Møter på Stortinget

Tirsdag 22.november var Vestnes Næringsforum, Midsund Næringsforum og Molde Næringsforum på Stortinget og hadde møter med medlemmer fra Ap, Sp, Frp og H i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

I tillegg har vi hatt møter med stortingsrepresentantene våre fra V og KrF. Tema var Møreaksen inn på Nasjonal Transportplan (NTP).
Positive møter!