Nettverkssamling hos Ekornes avd Hareid om LINJEPRODUKSJON

Dato8. desember kl. 00:00
Last ned til kalender
I samarbeid med Ekornes har Lean Forum gleden av å invitere til en "unik" nettverkssamling hvor en ser på både dagens produksjon og uttestingen av linjeproduksjon (se vedlagt invitasjon). Samlingen avsluttes med en workshop der en diskuterer fordeler og ulemper med de to måtene å organisere produksjonen på. 
Lean Forum Nordvest har arrangert to studieturer til Tsjekkia hvor vi har studert linjeproduksjon hos Toyota (TPCA), Skoda og Doosan Bobcat. Ekornes er den enkeltbedrift som har hatt med klart flest deltakere på disse to turene. Dette har vært med å bidra til at Ekornes avd Grodås allerede har fått på plass sin første linjeproduksjon. Ekornes avd Hareid er nå midt i uttestingen av linjeproduksjon for sofaproduksjonen der en ser på en ny kompakt one-pice-flow med blant annet bruk av verdistrømsanalyse, takttid, kanban, heijunka og standardisert arbeid.
Siden vi har noen ledige plasser inviteres også personer fra firma som ikke er medlem av Lean Forum Nordvest til denne spennende samlingen hos Ekornes - unik mulighet til å se to helt forskjellige produksjonsfilosofier for samme produkt i samme fabrikk!
Sted: Ekornes avd. Hareid
Tid: 8.desember 2016, kl. 13:00-17:00
Pris: kr. 250,- eks. mva og billettavgift
Påmelding her! Påmelding innen 6. desember kl. 12:00 
2016-12-08_Invitasjon_Linjeproduksjon_Ekornes_Hareid.pdf