Økonomi- og regnskapsdagen 2016

Velkommen til vårens store møteplass for økonomiansvarlige, regnskapssjefer, controllere, regnskapsførere og andre som er interessert i fagområdet.  Vi har med en rekke sentrale innledere som er blant de fremste innen sine fagfelt. 19. april 2016 på Høgskolen i Molde.
Dato19. april kl. 00:00
Last ned til kalender
Innledere Oekonomidagen

"Hittil er det muskelkraften i arbeidslivet som har blitt erstattet av teknologi. Nå er vi inne i en periode der hjernekraften også blir utfordret!" uttalte NHO-sjef Kristin Skogen Lund nylig.

Hva vil dette bety for hvordan man arbeider innen økonomi- og regnskapsbransjen. Hvordan vil fremtidens måte å arbeide med regnskapstjenester på se ut? Hvordan vil digitalisering påvirke din hverdag, hva med Cyber Security? Vi avrunder dagen med status for næringslivet og motivasjonsforedrag om hvordan ta de rette beslutningene. 

Program:

08.15 - 08.45 Kaffe/tee

Kl. 08.45 - 09.00 Innledning v/Gerd Marit Langøy 

Kl. 09.00 - 09.45 Fremtidens økonomifunksjon v /Terje Heskestad

Kl 09.45 - 10.00 Kaffepause

Kl. 10.00 - 10.45 Digitalisering - hvilke muligheter gir det ? v/Arne Helme

Kl. 10.45 - 11.00 Kaffepause

Kl. 11.00 - 11.45 Cybersecurity v/Hasse Kristiansen

Kl. 11.45 - 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15 Utviklingstrekk - situasjonen for næringslivet v/Inge Furre

Kl. 13.15 - 13.30 Kaffepause

Kl. 13.30 - 14.15 Hvordan ta gode beslutninger? v/Nils Tore Meland


Tid: Tirsdag 19. april kl. 09.00 - 14.00
Sted: Høgskolen i Molde, auditorium A 112
Deltakeravgift: Medlemmer MNF kr 1250,- + mva. Ikke medlemmer kr 1750,- + mva
Påmelding: innen 17. april mars 2016 - bindende påmelding. Meld deg på her:

Informasjon om avbestilling:
Avbestillingsgebyr kr. 500,- ved avbestilling innen 12.april.  Ved avbestilling etter dette må full deltakeravgift betales. Kun skriftlig avbestilling godkjennes.

Arrangementet er i samarbeid med Høgskolen i Molde, KPMG, Sparebanken Møre og Økonomisenteret. Programkomiteen består av :

           OEkonomidagen_arrangoerer_bredere.jpg

Oekonomidagen 2016

Gerd_Marit_Langoey_bruk.jpg(foto Bjørn Brunvoll)
Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde

Gerd Marit har en cand. mag grad fra Høgskolen i Molde. Hun har tidligere bla vært banksjef i Sparebank 1 SMN, daglig leder i Elmo As og er nå høgskoledirektør ved Høgskolen i Molde og aktiv politiker i Molde kommune.

Terje_Heskestad_bruk.jpg
Terje Heskestad, Universitetet i Agder

Terje er siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole og førsteamanuensis i full stilling ved Universitetet i Agder og i deltidsstilling ved Norges Handelshøyskole. Han er en hyppig benyttet foredragsholder for næringslivet innenfor finansregnskap og økonomistyring, blant annet i regi av Econa og lokale næringsforeninger.

Arne_Helme.jpg
Arne Helme, KPMG

Arne Helme har doktorgrad i Informatikk/sikkerhet fra Universitetet Twente i Nederland, 1997 og er partner i KPMG Advisory . Arne har mer enn 25 års erfaring innen teknologi. Han har omfattende erfaring med strategisk bruk av teknologi for å innfri virksomhetsmål, gjennom sin lange erfaring både som leder og som rådgiver innenfor digitalisering, tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling, og portefølje-, program- og prosjektstyring. Han har lang erfaring med digitalisering og utvikling av virksomhetskritisk IT-infrastruktur i både statlig og kommunal sektor. Han har hatt ansvar både for intern og ekstern kvalitetssikring av store nasjonale IT-programmer og prosjekter i norsk offentlig sektor, og er en strategisk rådgiver for styringsgruppen i disse oppdragene.

Hasse_Kristiansen.jpg
Hasse Kristiansen, KPMG

Hasse er Partner i KPMG Advisory og har ansvaret for området Cyber- and Information Security. Hasse har lang erfaring fra sikkerhetsarbeid, herunder sikkerhetsledelse, -strategi, samt større transformasjons- og forbedringsinitiativer innenfor sikkerhetsområdet både fra offentlig og privat sektor, spesielt fra bank og finans.

Tidligere har Hasse arbeidet i Nets og var Chief Information Security Officer (CISO) det operative ansvaret for informasjonssikkerhet i Nets IT- operasjoner i hele Norden. Før dette arbeidet Hasse som Director og ledet enheten for informasjonssikkerhet i EY (Ernst & Young) i Norge med et Nordisk fagansvar for informasjonssikkerhet.

Han har i tillegg 18 års erfaring fra Forsvaret i en rekke stillinger, og meget god kjennskap til strategisk og operativ informasjonssikkerhet.


Inge_Furre_bruk.jpg
Inge Furre, Sparebanken Møre

Inge er sjeføkonom i Sparebanken Møre og en av Norges mest erfarne og profilerte økonomer. Han er utdannet samfunnsøkonom og har blant annet jobbet i Finansdepartementet og Bankforeningen. Videre har han nesten 30 års erfaring fra analysevirksomhet i finansnæringen. Han er også fast foreleser om pengepolitikk på Norges Handelshøyskole.

Nils_Tore_Meland.jpg
Nils Tore Meland, forfatter

Nils Tore er både offiser og psykolog. I snart 30 år har han kombinert lederutdanning fra Krigsskolen, omfattende erfaring som operativ leder og som organisasjonspsykolog, med et sterkt engasjement for å finne ut hva som driver valgene våre i ulike situasjoner - fra kontorlandskapet og helt ut til førti kuldegrader og isende vind i Nordvestpassasjen.

Han har omfattende erfaring innen utvikling av mennesker, team og organisasjoner, både i Forsvaret og i næringslivet. Nils Tore har vært lærer i ledelses- og beslutningspsykologi ved Hærens krigsskole, og er forfatter av boken "En god beslutning" på Cappelen Damm forlag.