Åpent seminar om den nordiske velferdsmodellen

Gjensidige Nordmøre og Romsdal & Høgskolen i Molde inviterer til gratis seminar 24.oktober
Dato24. oktober kl. 00:00
Last ned til kalender

Gjensidige Nordmøre og Romsdal og Høgskolen i Molde inviterer til åpent seminar om den nordiske velferdsmodellen.
Innlederne er Krsitin Clemet, Daniel Suhonen og Tore Nyseter.

Bakgrunn
Velferdsstaten slik vi kjenner den i Norge ble i stor grad utformet i etterkrigsårene, hvor trepartssamarbeidet mellom stat, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjonene var en helt sentral forutsetning for å lykkes.
Universelle løsninger og en nærhet mellom folket og myndighetene har vært viktige verdier for å forme Norge og Norden slik vi kjenner det i dag.
Men mange ser mørke skyer i horisonten. Elitestyre og manglende politisk legitimitet har blitt brukt for å betegne den politiske utviklingen i flere vestlige land. Tegn på dette kan være Brexit og økt nasjonalisme.
Mange ser dette i sammenheng med nyliberalisme, globalisering og migrasjon. Om beskrivelsen av den internasjonale utviklingen er rett, vil den nordiske modellen holde stand?

Vi har invitert tre sentrale samfunnsdebattanter fra Norge og Sverige til å innlede om temaet og delta i paneldebatt:

KRISTIN CLEMET er tidligere utdannings- og forskningsminister samt arbeids- og administrasjonsminister. Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Hun er daglig leder for tankesmien Civita.

DANIEL SUHONEN er svensk redaktør og forfatter, politisk hjemmehørende på venstresiden i svensk politikk. Han var fra 2011 til 2013 sjefredaktør i det sosialdemokratiske idé- og debattidskriftet Tiden. I 2013 ble han sjef for den svenske tankesmien Katalys.

TORE NYSETER er tidligere leder av forsknings- og utdanningsavdelingen i Kommunenes Sentralforbund. Han er utdannet sosionom og har fulgt velferdsutviklingen på nært hold gjennom sitt mangeårige arbeid i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning. Han er forfatter av boken 'Velferd på avveie'.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. I pausen serveres det kaffe og noe å bite i.


Kontaktpersoner ved HiMolde er:
Førsteamanuensis Dag Magne Berge, dag.m.berge@himolde.no  , 71214296
Førsteamanuensis Lars Rønhovde, lars.ronhovde@himolde.no , 71214232


Velkommen! 

Invitasjon_til_velferdsseminar_Hoegskolen_i_Molde_og_Gjensidige.pdf