profilering på Eiendomskonferansen 2016?

Ønsker din bedrift å være mer synlig under Eiendomskonferansen 3.november 2016?

Ønsker din bedrift profilering under Eiendomskonferansen? Da kan dere delta på følgende:

A. Logo i programmet (1/20 side) kr 3.000,- + mva
B. Annonse over ¼ side i programmet, med logo og evt kort om bedriften (dere sender oss annonsen slik dere ønsker den), logo på rollup i konferansesalen, ved siden av scenen. Pris kr 6000,- + mva.
C. Standplass (begrenset antall) i foajeen kr 5.000,- + mva

Programmet blir distribuert digitalt til ca 1000 personer på vår kontaktliste, samt at det blir delt ut til deltagerne på konferansen i konferansesalen.
Vi trenger tilbakemelding i løpet av uke 42, ift hva dere vil delta med.

Tilbakemelding gis pr e-post til bb@moldenf.no eller tlf 48 31 35 60