ProtoMore ble årets Bedrift 2015!

De mottok prisen foran 130 gjester på næringslivet store julebord, Silde- og tapasborden 14. desember.  Se begrunnelse for hvorfor de fikk prisen  her.

Verden er allerede inne i den 4. industrielle revolusjon. Alle deler av nærings- og samfunnsliv blir sterkt påvirket av den digitale utviklingen. Få miljø, om noen, har løftet temaet høyere enn ProtoMore Kunnskapspark AS. ProtoMore er et unikt sted, der det beste fra flere verdener møtes: Etablert næringsliv gjennom iKuben og nytt næringsliv gjennom inkubator og start-up. 

Gjennom arenaklyngen iKuben har ProtoMore i løpet av kort tid oppnådd bred nasjonal anerkjennelse for sitt fruktbare samarbeid mellom 34 bedrifter og en rekke forskningsinstitusjoner. Sammen har de bygget ProtoMore InnovasjonsLAB, som utfordrer tankesettet og gjennom systematisk metodikk tar frem nye innovasjoner i kontaktflaten mellom ulike bransjer. 

ProtoMore er blitt en synlig stjerne på innovasjonshimmelen. Det skyldes tydlig fokus, systematisk arbeid, relevant innsats og handlekraft. Åpenhet og positiv innstilling preger miljøet både innad og utad. 

Nyskapningen på Molde Campus har allerede oppnådd gode resultater og positiv oppmerksomhet i resten av Klynge-Norge, hos myndighetene og blant partene i arbeidslivet. Mange peker på iKuben som et mønster for å fremme forskningsbasert innovasjon. 

ProtoMore har gitt Molde enda et fyrtårn som høster stor respekt. 

Se artikkelen i Romsdals Budstikke her