Årets I 2015

Under Romsdalskonferansen 29.september 2016, foran næringslivsledere og andre, til sammen 270 deltakere, ble prisen årets I delt ut. Det er 11 gang prisen deles ut. Årets I 2015 ble tildelt Jarle Sanden!

Juryens begrunnelse:

Årets I, Jarle Sanden, har i en årrekke markert seg som en sterk aktør i og for Romsdal/Molderegionen. Han har bidratt som en glitrende formidler av historie og kultur. På den måten er fortid og nåtid bundet sammen i en naturlig kontekst. Med basis i uuttømmelig kunnskap, pedagogiske evner, positiv og åpen personlighet har Årets I maktet å gi innbyggere og tilreisende et ekte bilde av den mangfoldige regionen vår.

Jarle Sanden har gjennom sitt virke bidratt til å løfte stoltheten og tilhørigheten til regionen mange hakk. Det har lokalsamfunnet nytt godt av - ikke bare innen kulturutvikling, men også innen næringsutvikling.
Årets I er en lagspiller som alltid stiller opp for oss som bor og arbeider i vår del av landet. Han er en synlig og sterk ambassadør utad og en inspirator innad. I 2015 ble hans utrettelige innsats bokstavelig talt belønnet med Kronen på Verket - et enestående bygg som i dag er blitt Romsdalsmuseets juvel med mange nye bruksmuligheter. Det er en bragd av de sjeldne!