Saker vi vil huske fra året 2016

Det er snart årsskifte og da er det tid for å summere opp hvordan året gikk. Noen lokale saker som vi vil huske fra 2016 er :

skriv inn mellomtittel her

Molde vokser fortsatt, og fikk 95 nye innbyggere (pr 3.kvartal) og er nå 26.825 innbyggere. Det er i år vedtatt at vi blir en større kommune: Nesset kommune og Midsund kommune slår seg sammen med Molde kommune. Møre og Romsdal fylke ønsker å fortsette å stå alene som fylke.

Molde har åpnet to nye flotte signalbygg i 2016, Kulturskolen og Kronen på verket. Byggene viser en offensiv satsing på kultur, og de vil være med å befeste Molde sin posisjon som en av de beste kulturkommune i landet. (Vi ligger på 9 plass.) 

Arbeidet med nytt sykehus holder stø kurs og konseptrapporten for nytt sykehus på Hjelset er vedtatt av Helse Midt- Norge. Nå venter godkjenning av Helseministeren og dermed midler til byggestart - endelig!  Høgskolestrukturen er i endring. Høgskolen i Molde vurderer om de vil stå seg best ved være alene eller gå sammen med andre.

Trafikken på Molde Lufthavn er et av de beste barometrene på aktiviteten i regionen. De viser pr 30.november at vi har omtrent samme nivå på innlandstrafikken som i 2015; en liten nedgang på 0,5%, mens utenlandstrafikken gikk ned 14 %, samlet sett en nedgang på 1,9 %. Møreaksen er klar for utbygging og det jobbes med å få den inn på Nasjonal Transportplan våren 2017. Det blir enklere å reise til/fra Østlandet, da det endelig er vedtatt at det skal være 2 ferger på strekningen Sølsnes-Åfarnes hele året.

Det har vært et år med oppsigelser i mange bedrifter tilknyttet oljebransjen. Heldigvis har arbeidsmarkedet i regionen i stor grad absorbert de som har mistet jobben. Arbeidsledigheten er lav, 2,7% i Molde. Det er fortsatt uro i industri- og tjenesteytende bedrifter tilknyttet oljebransjen. Industri knyttet til transportsektoren, bygg- og anleggsbransjen og flere bedrifter innen handel opplever vekst. Tross tøffe tider, er det et inntrykk at nøktern optimisme er det som samlet sett best kjennetegner status for næringslivet.

Vi er en region med et diversifisert næringsliv og det nyter vi godt av, spesielt nå. Regionen her har alltid klart seg godt, også i omskiftelige tider. 

Med denne korte oppsummeringen takker vi for samarbeidet i 2016 og ønsker alle

God Jul og et Godt Nytt År!