STEIN LIER-HANSEN OG ELSE-MAY BOTTEN 26.JANUAR KL. 13.00. FORTSATT MULIG Å MELDE SEG PÅ!

Invitasjon til møte med leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, og næringspolitisk talsperson i AP, Else-May Botten. 26 januar kl. 13.00 - 14.45 på Molde Fjordstuer.Vi ser ikke noe lys i enden av tunnelen, før tidligst sent i 2016 og i 2017, uttalte Lier-Hansen da SSB la fram sine siste ledighetstall, som viste at antallet arbeidsledige er kommet opp i 129.000 personer. Hvordan ser NHO for seg at Norge som industrinasjon skal komme styrket ut av den krisen som en nå opplever? Den nasjonale næringspolitikken skal bidra til at næringslivet har så optimale rammevilkår som mulig, hvordan bør den utformes? Else-May Botten, næringspolitisk talsperson i AP, har ansvaret for å utforme AP sin næringspolitikk de kommende årene, og ønsker nå innspill fra næringslivet i Molderegionen.
Dato26. januar kl. 00:00
Last ned til kalender

Kl. 13.00 - 13.45 Hvordan komme styrket ut gjennom krisen? v/Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri.

Kl. 13.45 - 14.45 Else-May Botten, Næringspolitisk talsperson i AP. Korte innlegg fra Axess v/adm.dir Børge Gjeldvik, AXTech v /adm.dir Richard Myhre, Brunvoll v/adm.dir Odd Tore Finnøy, Classsic Norway v/eier Erik Berg og Molde Fjordstuer v/eventmaker Ragnar Heggdal om hvordan den nasjonale næringspolitikken bør utformes, hvilke virkemidler og tiltak bør staten stimulere til/iverksette og hvilke rammebetingelse er viktige fremover for deres næringer?

Møtet er på Molde Fjordstuer 26. januar kl. 13.00 - 14.45.

Deltagelse er gratis. Kryss av for om du vil delta på en eller begge sekvensene.


Meld deg på her: