Sykehus, Møreaksen og sentrum

Det er de tre sakene Kjetil Bjerkeland, medeier og daglig leder i Arkitektkontoret BBW AS mener er viktigst for Molde nå.

Navn:   
Ketil Bjerkeland

Alder: 
47

Bedrift:
Arkitektkontoret BBW AS

Kort beskrivelse av bedriften:
Arkitektbedrift: Regulering og prosjektering av bygninger og anlegg. Interiør og design.

Kan du beskrive/ forklare stillingen din uten å bruke stilingstittel? Vær kreativ!
Jeg er medeier i bedriften og er også daglig leder.

Hva er din stilling, og hvor lenge har du hatt den?
Jeg har vært daglig leder siden i sommer, og jeg har jobbet hos BBW i litt over 7 år.

Hva er din bedrift spesielt god på?
Vi er god på å prosjektere stilige hus og finne best mulig løsninger på komplekse problemstillinger innenfor bygningsprosjektering.

Hva ønsker dere at alle skal tenke når de hører bedriftens navn?
Kvalitet. God arkitektur. Stilig!

Hva gjør dere for å få dette til?
Vi prøver å utforme god arkitektur. Og å imøtekomme kundenes behov og ønsker, samt å gi de litt inspirasjon. Men vi innser at dette er en krevende oppgave: Våre kunder har sine ønsker, naboer og evt. andre berørte kan ha sine interesser. Og myndighetene har sine krav og ønsker. Ofte kan det være andre forhold, f.eks økonomiske forhold eller tomtas størrelse og beliggenhet, som begrenser eller styrer deler av prosessen. Og så har vi arkitekter faglige ønsker og ambisjoner. Til slutt skal dette «ristes sammen» til en konkret løsning, og det sier seg selv at det kan være motstridende og krevende. Vi prøver alltid å komme fram til en tjenlig løsning for alle parter, og ofte synes jeg vi lykkes ganske bra. Men vi har ganske sikkert forbedringspotensial vi også!

Hva er det beste med å bo i Molderegionen?
Det er en fin, liten småby med en nesten fabelaktig vakker natur tett innpå: Fjord, holmer og fjell. Det er et fantastisk mangfoldig og vakkert landskap dersom vi skulle tegne et snitt i landskapet fra hustadvika, gjennom Fræna og Moldefjorden, videre innover fjella og opp til fylkesgrensa oppe ved Bjorli. Her finnes det variasjon og muligheter! Dette gjenspeiles i at det er mange typer aktiviteter og tilbud, både innen næringsliv og på fritiden.

Hvorfor er det riktig å si at Molderegionen er god på å skape resultater?
Vi er god på å skape resultater fordi vi har mange mennesker i dette området som ønsker å skape noe, som gir levende bedrifter og et godt næringsliv! Glamox, Brunvoll og Axess for å nevne noen. Og vi har MFK...

Hva mener du er de tre viktigste sakene for Molderegionen fremover?
Å starte opp og gjennomføre byggingen av det nye sykehuset.
Å finne en god trasé og løsning for Møreaksen og gi oppslutning om den.
Å revitalisere sentrum i byen vår i form av flere sentrumsboliger og møteplasser. Dette gjelder også tettstedene omkring byen.

Hva er det artigste du har vært med på?
Ferdigstillelse av et vellykket prosjekt er alltid artig! Om prosjektet er lite eller stort spiller ganske liten rolle. Å lykkes med en liten enebolig eller hytte synes jeg eksempelvis er veldig trivelig. Julebord og uformelle samlinger på jobben pleier også å være veldig artig. Ellers, på fritiden, har vi som liker å se på fotball hatt mange høydepunkt de siste årene! Å se Molde vinne cupfinalen i fjor var veldig gøy, og nesten på høyde med å slå RBK i finalen året før!

Har du noen gang gjort noe dumt på jobb som du kan le av nå?
Ja! Det hører med i en livslang læringsprosess! Å kunne le av seg selv er en styrke, selv om det kan være svært ergerlig i det øyeblikk det går opp for meg at tabben er gjort.

Hva er din største fobi?
Jeg har ingen sterke fobier, men som mange andre synes jeg giftige dyr er ganske guffent! Jeg har også registrert at jeg ved store høyder blir lettere svimmel (les høydeskrekk!) enn tidligere, men det kan også karakteriseres som skrekkblandet fryd. Ellers trives jeg generelt bedre i sol og dagslys enn i mørkret!

Hva gleder du deg til?
Akkurat nå gleder jeg meg til å treffe en gjeng fra studietiden, som kommer på besøk til Molde neste helg.
Og så håper jeg at vi kan få en fin vinter med mange muligheter til flere toppturer.

Hvem utfordrer du til å blir intervjuet?
Svein Strandkleiv, Grafia Reklamebyrå AS.