TILBUD KUN TIL MEDLEMMER I LEDERFORUM FOR KVINNER I MOLDEREGIONEN

2 DAGERS GRUNNKURS I RETORIKK

I høst gjennomførte vi en kartlegging blant medlemmene i lederforumet ift hvilke temaer en ønsker satt på dagsorden. Veldig mange ønsket kurs i presentasjonsteknikk, så vi tilbyr når to ulike kurs; et supert todagers kurs som vil være med å gi deg mange gode råd, innspill og konkrete tilbakemeldinger på hvordan du best kan formidle ditt budskap.

Minikurs i presentasjonskurs utgår dessverre pga for få påmeldinger.

For mer informasjon og påmelding, se under:

2 DAGERS GRUNNKURS I RETORIKK - Bli tydelig og trygg når du holder presentasjoner

Kurset vil tilbyr er en del av NHO sitt Female Future program og har fått svært gode tilbakemeldinger. Gjennom teori, og mye praktisk trening, hjelper en deltakerne å bli trygge i formidlingssituasjoner. Kommunikasjonen blir tydeligere, mer spisset og mer effektiv.

Hvis du tenker deg om et øyeblikk: Hvor mange presentasjoner har du hørt det siste året? Sannsynligvis er svaret: Ganske mange! I møter, på messer, seminarer, produktlanseringer, fagsamlinger, i salgssituasjoner og i andre sammenhenger. Der flere enn to personer møtes er det som regel noen som skal presentere noe. Fra tid til annen har du helt sikkert tenkt noe i retning av: Hva er det egentlig han eller hun snakker om? Hvor mange slides er det igjen? Hvor lenge er det til lunsj? Dette kunne jeg lest gjennom på fem minutter selv! Eller: Denne timen får jeg aldri tilbake...Ofte er den som presenterer både kunnskapsrik og dyktig. Likevel er det fryktelig vanskelig å huske hva som har blitt sagt i etterkant. Samtidig er det noen det alltid er morsomt å høre på. De er underholdende, har en rød tråd i det de formidler og virker naturlige og avslappet. Ofte blir disse personene beskyldt for å være naturtalenter. At de nærmest er den fødte taler; men det er jo ikke slik det er. De som er gode på å formidle vet hvilken rekkefølge man presenterer ting i for å få oppmerksomhet. De har kunnskap om hvordan man argumenterer, og bruker ord effektivt. Dette er noe alle kan lære og i løpet av to dager på kurs kan du heve ditt eget nivå betydelig.

På et todagers grunnkurs i retorikk får du 10 konkrete verktøy som gjør at du kan legge frem en sak med en klar rød tråd, slik de beste gjør det. Kurset er svært praktisk orientert med stor grad av deltagelse og praktisk trening. Med bare 6 deltakere blir det god tid på hver enkelt deltaker. Her vil en få klare tilbakemeldinger på hva du er god på og hva du bør jobbe mer med.

På kurset skal du :
Bli kjent med retorikkens syv grunnsteiner.
Lære å utvikle overbevisende argumenter.
Få inngående kjennskap til disposisjonens fem hoveddeler. Den røde tråden.
Utarbeide og holde tre presentasjoner hver.
Lære om språklige virkemidler som gjør at det du sier blir lettere å huske.
Lære en "kriseløsning" for å holde en presentasjon/tale uten forberedelsestid

Om kursholder Christian_Eek-Jensen.jpg


Siden år 2000 har Retorisk Institutt holdt nær 1000 kurs i retorikk for norske bedrifter, organisasjoner, foreninger og i forvaltningen. Kursene scorer svært høyt på nytteverdi hos deltagerne og kunnskapen er enkel å sette i praksis når man kommer tilbake på jobb. Kursholder er Christian Eek-Jensen. Han har grunnleggende medisin og farmakologi fra Høyskolen i Oslo og har nær 20 års erfaring fra salg og markedsføring. Hans spesialfelt er retorikk og presentasjonsteknikk. Han sier følgende om kurset - I løpet av dette todagers kurset får deltakerne tilgang til budskap, argumentasjon, struktur og språklige virkemidler. Dette er sunn fornuft, satt i system - kunsten i å overbevise. - Folk bruker mye tid på å bevise at de har rett. Som en professor på Blindern så klokt har sagt: I mange politiske debatter bruker ofte debattantene mer tid på å bevise at de har rett, i stedet for å overbevise. Dermed fremstår debatten mer kranglete enn klok, sier Eek-Jensen. Våre kurs i retorikk passer for nær sagt alle som leder, selger, informerer eller presenterer. Flere som egentlig har vært på jakt etter et kurs i presentasjonsteknikk ender opp med å velge et kurs i retorikk, fordi gode presentasjoner starter med et tydelig budskap; og har en klar rød tråd. Se mer her: http://www.retoriskinstitutt.no/index.php?lang=nb

Deltakerbegrensning, maks 6 deltakere pr kurs.
Vi kan tilby dette kurset til en sterkt subsidiert pris, da vi nylig har fått innvilget støtte fra fylket til Lederforumet. 


 Deltakeravgift: kr 3.500 + mva pr person 
Påmelding: Innen 5. januar. Innen 10. februar for de to siste kursene
Sted: Scandic Seilet Hotell

Om det blir fullt på de oppsatte kursene setter vi opp flere. Førstemann til mølla:

Kurs 1 Tirsdag 26. januar og onsdag 27. januar, begge dager kl 09.00 - 16.00 - Fullt
Kurs 2 Torsdag 28. januar og fredag 29.januar, begge dager kl 09.00 - 16.00 - Fullt
Kurs 3 Tirsdag 1.mars og onsdag 2.mars, begge dager kl 09.00 - 16.00 - Påmelding her
Kurs 4 Torsdag 3.mars og fredag 4. mars, begge dager kl 09.00 - 16.00 - Fullt

MINIKURS I PRESENTASJONSTEKNIKK

MINIKURS I PRESENTASJONSTEKNIKK

Dette er et kort og effektivt kurs, maks 6 deltakere pr kurs, og kurset varer bare i 3 timer. Kurset inneholder både teori og praksis. Alle deltakere holder en kort presentasjon som filmes og evalueres konstruktivt i plenum. Deretter får deltakerne generelle tips om presentasjonsteknikk og tid til å forberede en andre runde med presentasjoner. Kurset avsluttes med en siste runde foran kameraet med påfølgende konstruktiv evaluering av hver deltaker i plenum.

Om kursholder  Harald_Espeland.jpg                                                                                                                    

Kursholder er Harald Espeland. Han er utdannet master i sosialpsykologi og har mer enn 10 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver. Espeland er selv en erfaren foredragsholder og har bistått en rekke virksomheter med kurs i presentasjonsteknikk.

Om det blir fullt på de oppsatte kursene setter vi opp flere. Førstemann til mølla:


Deltakerbegrensning, maks 6 deltakere pr kurs
Deltakeravgift: kr 1.000 + mva pr person
Påmelding: innen 10. januar. 10. februar for de to siste kursene
Sted: Molde Fjordstuer


Kansellert pga for få påmeldinger!