TILBUD TIL MEDLEMMER I LEDERFORUM FOR KVINNER I MOLDEREGIONEN

2- DAGERSKURS I PRESENTASJONSTEKNIKK


Om kurset sier Retorisk Institutt:

"Hvem passer kurset for?
Alle som holder presentasjoner og som gruer seg, blir stresset eller ofte unngår å si noe. Hvis du ønsker å holde gode presentasjoner som engasjerer og som får folk til å lytte, er dette riktig kurs. Vi vil hjelpe deg å bli den beste utgaven av deg selv, og gå fra frykt til begeistring.

Målsetting:
På kurset får du verktøy og virkemidler du kan bruke for å mestre stress og nervøsitet i forbindelse med presentasjoner. Du vil i tillegg lære teknikker for å memorere og formidle på en levende og engasjert måte. Vi deler deltakerne inn i mindre grupper og legger inn små og effektive øvelser. Du får veiledning i en trygg atmosfære fra entusiastiske kursleder og får mange nyttige tips for å sikre en profesjonell formidling. Vårt mål er å gi deg økt effektivitet, økt troverdighet og økt trygghet.

Innhold:
- Tips og teknikker for å takle stress og nervøsitet
- Husketeknikker
- Kroppsspråk og blikkontakt for å skape entusiasme og begeistring
- Stemme, uttale og tydelighet. Pusten, pauser og variasjon hjelper deg
- Førsteinntrykket kan gi deg en god start. Tips til hvordan du kan skape dette
- Hvordan takle uventede situasjoner
- Viktige tips og vanlige feller
- Power Point på riktig måte."

Om kursholder Christian Eek-Jensen:
Siden år 2000 har Retorisk Institutt holdt nær 1000 kurs i retorikk for norske bedrifter, organisasjoner, foreninger og i forvaltningen. Kursene scorer svært høyt på nytteverdi hos deltagerne og kunnskapen er enkel å sette i praksis når man kommer tilbake på jobb. Christian Eek-Jensen har grunnleggende medisin og farmakologi fra Høyskolen i Oslo og har nær 20 års erfaring fra salg og markedsføring. Hans spesialfelt er retorikk og presentasjonsteknikk. Se mer her: http://www.retoriskinstitutt.no/index.php?lang=nb


Kurset er over to dager , vi har foreløpig satt opp følgende kurs:

Kurs 1: 6. og 7. september, kl. 09.00 - 16.00 - Meld deg på her!
Kurs 2: 8. og 9. september, kl. 09.00 - 16.00 - Meld deg på her!

Kurs 3: 4. og 5. oktober, kl. 09.00 - 16.00 - Meld deg på her!
Kurs 4: 6. og 7. oktober, kl. 09.00 - 16-00 - Meld deg på her!

Deltakerbegrensning, maks 6 deltakere pr kurs.

Deltakeravgift: kr 4.000 + mva pr person
Påmelding:        Innen 20. august for kurs 1 og kurs 2
                             Innen 25. september for kurs 3 og kurs 4
Sted:                    Alexandra Hotell