To ferger på strekningen Sølsnes-Åfarnes!

Endelig blir det to ferger hele året på sambandet Sølsnes-Åfarnes!

Dette har vært et ønske fra samfunns- og næringslive i mange, mange år, og nå er det endelig vedtatt! Det kan ta inntil ett år før ferga er på plass, avhengig om Fjord1 har ferge tilgjengelig eller ikke. 

For å finansiere ferge nummer to, blir det lagt på to takstsoner på sambandet. Alternativet var at det ikke ble to ferger, men at vi hadde måtte klart oss med en ferge i mange år til. De to ekstra takstsonene blir tatt bort når neste fergeanbud på strekningen kommer i 2020/2021.