Tusen takk til alle som stiller på Karrieredagene!

Vi  takker alle som har stilt opp på Karrieredagene 13.-15.september og bidratt til et populært og lærerikt arrangementet for regionens 10.klassinger!

Nærmere 1000 elever fra 10.klasse i regionen har hver år deltatt på Karrieredagene. Målet med arrangementet er at elevene skal bli kjent med næringslivet og få mulighet til å teste ut yrker. De skal få se hva arbeidslivet har å by på, og oppleve hva en egentlig gjør i løpet av en arbeidsdag. I år er det 850 elever som deltok, de har vært  innom lokasjonene på  Brunvoll og Høgskolen i Molde, og får på denne måten kjennskap både til næringslivet i regionen og utdanningsmulighetene som Høgskolen tilbyr.

Det er et flott engasjement blant bedriftene i regionen og alle vi snakker med er positive til arrangementet!
Spesiell takk til Brunvoll som år etter år stiller sine lokaler og folk til disposisjon, imponerende!

Disse bedriftene deltok på Karrieredagene 2016 på Brunvoll og Høgskolen i Molde:

På Brunvoll::

Logo_Bedrifter_Brunvoll.png

På HiMolde:

Logo_bedrifter_HiMolde.png


Vi vil gjerne utvide spekteret av bedrifter og utdanningsmuligheter som blir presentert på Karrieredagene. Eksempel på dette kan være reiseliv, matproduksjon, naturbruk, design/håndverk, mekaniske fag osv. Ønsker du å synliggjøre din bransje/bedrift overfor fremtidig arbeidskraft, er dette en unik mulighet for å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse og karriere.

Ønsker din bedrift å være med på Karrieredagene 2017? Ta kontakt med Britt Blichfeldt på bb@moldenf.no