Velkommen til frokostmøte på Krona på verket!

Møtet er fulltegnet.  Fremtidens kommunikasjonsløsninger er sentralt for regionen. Nærmere 100 deltakere fikk høre om:  Hva er status og fremdrift for de sentrale samferdselsprosjektene, når blir de realisert?
Dato18. mars kl. 00:00
Last ned til kalender

Møraksen, Bypakken og Lønset-Hjelset, styreleder Erik Berg i Møreaksen, ordfører i Molde Torgeir Dahl og strategisjef i Statens Vegvesen Region midt Kjetil Strand orienterer. 

Molde lufthavn slår stadig nye rekorder, hvordan blir det fremover ? Lufthavnsjef John Offenberg gir oss sin vurdering.

Vi avslutter møtet med kort orientering og omvisning ved museumsdirektør Jarle Sanden på det nye flotte museet Krona på Verket.

Deltagelse er gratis.

Tid: 18. mars kl. 08.00 - 10.00, (frokost fra kl. 08.00 - 08.30)
Sted: Krona på Verket

Av hensyn til frokst ber vi om påmelding innen 15.mars her: