Årets I 2016

Under Romsdalskonferansen 28.september 2017, foran næringslivsledere og andre, til sammen 270 deltakere, ble prisen Årets I delt ut. Det er 12. gang prisen deles ut. Årets I 2016 ble tildelt Torgeir Stene!

Juryens begrunnelse:

Gjennom alle år har samferdsel vært et viktig tema for Møre og Romsdal. Verdiskapinga i denne delen av landet har nytt godt av stadig nye vegløsninger; prosjekter som steg for steg er kjempet fram av et samlet fylke. Som oftest er det ildsjeler som har gått foran og etter vedvarende innsats lykkes med realiseringen.

Årets I går til en som fyller alle kriteriene. Torgeir Stene startet kampen for en tryggere og bedre E-136 allerede i 1986 og har «slitt ut» 7 samferdselsministre. Det blir sagt at det er hans ukuelige pågangsmot som har ført vegprosjektet dit det er i dag. Fra 1986 og til han ble tilsatt som daglig leder i 2006, la han ned et stort arbeid uten noen form for godtgjørelse. Som daglig leder i daværende Tresfjordbrua AS og senere Eksportvegen AS sørget Stene for å få positive vedtak. Stene har siden 2015 kunnet glede seg over å se både Tresfjordbrua og Vågstrands-tunnelen ferdigstilt – viktige milepæler med stor samfunnsnyttig verdi.

Prismottakeren kan kort karakteriseres med stikkordene: Uselvisk, Utholdende, Samfunnsbyggende.