Astero ble Årets Bedrift 2016!

Styret i Molde Næringsforum delte ut prisen for Årets Bedrift 2016 under Silde- og tapasbordet torsdag 14.desember. Vi gratulerer Astero!

Her er begrunnelsen:

Astero AS har i flere år vært blant landets fremste og mest anerkjente innen sin sektor. Bedriften har for sitt arbeid mottatt flere utmerkelser og har derfor gjentatte ganger hatt besøk av representanter for sentrale myndigheter og en rekke nærings- og samfunnsinstitusjoner. 

Astero har de siste årene vært gjennom en større omstilling, og har i den prosessen skaffet seg flere bein å stå på. Bevisst fokus på nyskaping og utvikling har medført både nye produkter, arbeidsprosesser og samarbeidskonstellasjoner. Bedriften har økt sin synlighet betydelig ved sin tilstedeværelse og ved aktiv markedsføring. Virksomheten driver både kommersiell og sosial verdiskaping - en balansegang man har maktet til fulle. 

Astero er en moderne virksomhet som viser evne til å lytte på markedet. Samtidig ser de "hele mennesket" og arbeider etter følgende kjerneverdier: Respekt for andre, samfunnsansvar og arbeidsglede. Hudrevis av gode eksempler er beviser på at verdiene ikke bare uttales, men etterleves i praksis. Vi snakker om et fyrtårn som alle i Molde kan være stolte av.