Besøk av finansminister Siv Jensen

Tirsdag 14.februar hadde vi hyggelig besøk av Finansminister Siv Jensen.

Brunvoll AS, AXTech, Glamox, PartnerPlast, Vard Aukra og Prezioso Linjebygg fortalte om fremtidstro, omstilling og hvilke saker som er viktige for dem fremover. Møreaksen ga klar beskjed om forventninger om å komme inn på NTP nå. Besøket ble avsluttet med omvisning på Brunvoll og på ProtoMore. 

Sentrale saker vi trakk frem innledningsvis var samferdselsprosjekter, bygging av sykehuset, formueskatt og nasjonalt avfallsdeponi til Nesset. 

Innledere fra bedriftene var Tom Samuelsen, CEO i Partner Plast, Terje Skeie Hellum, daglig leder i Prezioso Linjebygg, Richard Myhre, MD/Technical director i AXTech, Odd Tore Finnøy, CEO i Brunvoll, Hans Gunnar Hansen, yard director på Vard Aukra, Erik Berg, styreleder i Classic Norway og Rune Marthinussen, konsernsjef i Glamox.