Bli med på Innovasjonscamp 2017

Vi trenger bedrifter som vil være med å gi fremtidens arbeidstakere et innblikk i nærings- og samfunnslivet! Har dere mulighet til å sette av 2-5 timer?3.-5. april arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Innovasjonscamp for elevene på 9. trinn.
Dato3. april kl. 00:00 - 5. februar kl. 00:00
Last ned til kalender

Dette er niende gang Innovasjonscamp arrangeres i Molde. Vi oppfordrer næringslivet til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre kreative og nyskapende elever. 

Ca. 300 elever fra ungdomsskolene Skjevik, Bekkevoll, Sekken, Bergmo og Vågstranda er med.

Hva kreves av oppdragsgiver?
I løpet av de 3 dagene dagene 3.-5.april, skal elevene ha møte med oppdragsgiver ca. 1 time mandag og 1 time onsdag. I tillegg må de ha mulighet til å kontakte noen fra bedriften som kan bistå dem i å svare på spørsmål og gi innspill, dette kan være via møter, e-post eller telefon. Det er opp til hver enkelt oppdragsgiver hvor mye elevene skal være hos bedriften ut over dette. 

Elevene deles inn i grupper på 5-6 personer. Gruppene får utlevert oppdraget på skolen mandag 3.april og bruker tiden frem til lunsj på skolen. Der skal de jobbe med idemyldring og  søke informasjon om bedriften de skal jobbe for. Etter lunsj skal de møte oppdragsgiver og få mer informasjon om bedriften og oppdraget. De skal deretter jobbe med oppdraget, enten på skolen eller hos oppdragsgiver, i tiden frem til lunsj onsdag 5.april. Onsdag ettermiddag skal gruppene presentere resultatet hos sine oppdragsgivere.  

Oppdraget skal være realistisk og kan med fordel spille på elevenes kreativitet. Målet er at elevene skal lære seg å jobbe med innovasjonsprosessen.

Tilbakemeldingen fra tidligere år er at samarbeidet var engasjerende og lærerikt for alle parter. Ikke minst mente næringslivet at det hadde vært interessant å få innspill fra ungdommen, og se deres synspunkt og løsninger på bedriftens problemstillinger.


Vi behøver oppdragsgivere som kan ta imot en eller flere grupper! Ønsker dere å ta imot flere grupper kan dere velge om dere vil ha ulike oppdrag for hver gruppe, eller benytte samme oppdrag. 


Påmelding her innen 19. februar!
 
Lærerne ved skolene som deltar jobber nå aktivt for å skaffe nok oppdrag til elevene. Vi håper dere vil ta godt imot dem om dere blir kontaktet!    

Les her for mer informasjon om Innovasjonscamp.