Dialogkonferanse nytt sykehus

Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg i samarbeid med Nasjonalt Program for leverandørutvikling inviterer til dialogkonferanse og enkelt møter for dere som er interessert i ålevere til Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal. Se program og informasjon for påmelding her.

Dialogkonferanse i Kristiansund 3.mars 2017.
Videre inviteres bedrifter til direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen ved at en kan avtale enkeltvis møte med de på Hjelset. 


Dialogkonferanse:

Tid: 3.mars 2017 kl. 12:00-15:30

Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund

Påmeldingsfrist: 24.februar pr. e-post til Reidun Gaarden - Reidun.Gaarden@sykehusbygg.no 

Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, navn på deltaker , e-post og mobil


En-til-en-møter på Hjelset:
Ca. 1,5 time for de som ønsker direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen

Påmeldingsfrist: 7.mars pr e-post til Reidun Gaarden - Reidun.Gaarden@sykehusbygg.no

Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, ønsket tidspunkt for møtet og møteform, navn på deltakere, stilling, e-post og mobil til samtlige og et kort notat


Se mer informasjon og program i vedlegget:


Dialogmoete_sykehus.pdf