Hvordan ta del i veksten? Frokostmøte 6.april kl. 08.00 - kl. 10.00

Hvordan skal regionen og næringen jobbe for å få en større andel av den stadig voksende reiselivsnæringen? Hvilke løft må tas?   65 påmeldte pr 05.04.17
Dato6. april kl. 00:00
Last ned til kalender
Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. NHO Reiseliv forventer en økning på nesten 70% de neste årene. Veksten vil gi betydelige ringvirkninger for mange om vi klarer å ta vår del av den. Med plassering mellom to av de mest besøkte naturbaserte turistattraksjonene i Norge, bør Molderegionen ha et godt utgangspunkt. 

Hvordan skal regionen og næringen jobbe for å få en større andel av den stadig voksende reiselivsnæringen? Hvilke løft må tas? Vi utfordrer ekspertene på hvordan Molderegionen skal lykkes som reiselivsdestinasjon fremover. Hva er potensialet? Hvordan levere opplevelser i verdensklasse? 
Dag Jarle Aksnes, direktør for Fjord Norway NCE Tourism, reiselivsinvestor Erik Berg, Torunn Dyrkorn, ass.reiselivsdirektør i Visit Northwest, The Travel Inspector Odd Roar Lange og Jan Sverre Sivertsen i 2469 Reiselivsutvikling AS vil gi sine beste råd. I tillegg blir det korte oppdateringer om status og forventninger, samt innspill fra direktørene ved de fire hotellene i Molde. Direktør Vanja Braute, Scandic Seilet, direktør Henriette Kitel, Thon Moldefjord, direktør John Bjørke, Quality Hotel Alexandra og hotellsjef Roy Heggdal, Molde Fjordstuer.
Innlederne_2.jpg

Tid: Torsdag 6.april kl. 08:00 - 10:00, frokost fra kl. 08:00 - kl. 08:30
Sted: Scandic Seilet  Påmelding: Innen 5.april Pris: kr. 350,- + mva
Påmelding gjøres her: