Informasjon om Innovasjonscamp 2017

3.-5. april arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Innovasjonscamp for elevene på 9. trinn. Bli med og benytt muligheten til å samarbeide med fremtidens arbeidstakere.

I uke 14 arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Innovasjonscamp for elevene på 9.trinn. Dette er niende gang Innovasjonscamp (tidligere Gründercamp) arrangeres i Molde. Vi inviterer næringslivet i Molde til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre kreative og nyskapende elever. I fjor deltok rundt 300 elever fra ungdomsskolene Skjevik, Bekkevoll, Sekken og Bergmo. I år er også Vågstranda med.

Arrangementet strekker seg over 3 dager. Elevene får utlevert oppdraget mandag 3.april, og får jobbe med det t.o.m. onsdag 5.april. I løpet av disse dagene må eleven ha mulighet til å kontakte noen fra bedriften som kan bistå elevene i å svare på spørsmål/gi innspill, dette kan være via møter, e-post eller telefon. På onsdag etter lunsj skal elevene presentere resultatet hos sine oppdragsgivere. 

Torsdag 6.april er det skolefinaler på hver enkelt skole, der løsningen blir vurdert av en jury og premieres. Fredag 7.april arrangeres det felles kommunefinale, hvor de beste bidragene fra alle skolene blir presentert. Kommunevinneren går videre til regionsfinalen i slutten av april, hvor de konkurrerer mot vinnerne fra de andre kommunene i regionen. I fjor var det elever fra Bekkevoll som stakk av med seieren under regionsfinalen!


Innovasjonscamp en del av faget utdanningsvalg og er et av tiltakene i planen som er vedtatt i Molde kommune om økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Formålet med Innovasjonscamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids - og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp. 

Innovasjonscamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene deles i grupper på 5-6 personer, og får et oppdrag fra næringslivet som de skal jobbe med. Oppdraget skal være realistisk og kan med fordel spille på elevenes kreativitet. Målet er at elevene skal lære seg å jobbe med innovasjonsprosessen.

Påmelding her!

Ungt Entreprenørskap om Innovasjonscamp

Ungt Entreprenørskap om å være oppdragsgiver