Innovasjon Norges gründerdirektør kjem til Gründerdagen!

Innovasjon Norge inviterer. Pål T. Næss, ny gründerdirektør i Innovasjon Norge, kjem til Gründerdagen for hoppid.no 2017. Det same gjer Kristin Waagen frå Tingvoll Ost og Trond Simonsen frå Røst Coffee. Kjem du?
Dato16. mars kl. 00:00
Last ned til kalender

I år er hoppid.no si nettverkssamling delt i to delar. Den 15. mars er Gründerdag for gründerar og gründerhjelparar. Den 16. mars er for gründerhjelparane.

For mer informasjon, se her: 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no/Nyheiter/Innovasjon-Norges-gruenderdirektoer-kjem-til-Gruenderdagen